Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

POCZĄTEK WYJĄTKOWEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

28.11.2019 - 11:45, aktualizacja 28.11.2019 - 11:45
Redakcja: Admin

PRZEDSTAWICIEL CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW PROF. MINGZHE ZHU NA WPIA UŚ W KATOWICACH.

W czwartek 16 maja 2019 roku z wizytą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przebywał prof. Mingzhe Zhu – przedstawiciel China University of Political Science and Law (CUPL), wiodącego ośrodka akademickiego w Chinach. Plan wizyty Gościa obejmował także spotkanie z władzami Uniwersytetu Śląskiego. W rektoracie uczelni delegata podjął prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W spotkaniu tym ze strony WPiA UŚ wzięli udział: prof. dr Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik Dziekana WPiA UŚ ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej, adw. Magdalena Stryja, Kierownik Dziekanatu WPiA UŚ, rzecznik prasowy WPiA UŚ, oraz dr. Małgorzata Pohl-Michałek. W spotkaniu uczestniczyła także dr. Agnieszka Tambor, Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej.


Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się następnie spotkanie delegata z przedstawicielami władz dziekańskich. Gościa podejmował vice-Dziekan dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior. Wizyta stanowiła okazję do rozmów na temat rozwoju współpracy i zawarcia umowy dotyczącej m.in. wymiany akademickiej, realizacji wspólnych projektów oraz badań naukowych. Prof. Mingzhe Zhu wziął również udział seminarium „New legal philosophy for the climate governance” poświęconym m.in. zmianom klimatycznym.


Rozmowy na temat współpracy z China University of Political Science and Law podjęte zostały w kwietniu 2019 roku w trakcie pobytu reprezentantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Pekinie. Wizyta związana była z udziałem polskiej delegacji w IV Chińsko-Polskim Seminarium Prawa Porównawczego oraz w spotkaniach z władzami pekińskich uczelni. Uniwersytet Śląski reprezentowały wówczas: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, działająca jako pełnomocnik dziekana WPiA ds. współpracy międzynarodowej, dr Anna Lichosik oraz dr Małgorzata Pohl-Michałek.


Efektem rozmów ma być zawarcie umowy bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim a China University of Political Science and Law (CUPL). Plany sformalizowania współpracy z nowymi chińskimi partnerami dotyczą także Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences – CASS) w Pekinie – gospodarza IV Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego. W tym przypadku katowicka uczelnia nawiąże wielostronną współpracę – zarówno z CASS, jak i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Warszawskim.


Wizyta Pana Profesora Mingze Zhu była zapowiedzią niezwykle cennej, wyjątkowej oraz obiecującej współpracy międzynarodowej, która jest kolejną odsłoną zapoczątkowanych przez Panią Prof. dr hab. Ewę Rott – Pietrzyk oraz Pana prof. dr hab. Rafała Blicharza  kontaktów naukowych i badawczych z najlepszymi ośrodkami naukowymi Chińskiej Republiki Ludowej.

return to top