Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

PRACA HABILITACYJNA PANI DR HAB. AGNIESZKI BIELSKIEJ-BRODZIAK NAGRODZONA DRUGIM MIEJSCEM W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ I HABILITACYJNĄ Z ZAKRESU NAUK PRAWNYCH

28.11.2019 - 11:45, aktualizacja 28.11.2019 - 11:45
Redakcja: Admin
Informujemy, że praca habilitacyjna Pani dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak, zatytułowana „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa” została nagrodzona drugim miejscem w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, a monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interpretacyjnego”.

Serdecznie gratulujemy!

img
return to top