Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

22.02.2022 - 14:57, aktualizacja 25.02.2022 - 10:12
Redakcja: martarekosiewicz

19 lutego 2022 roku obchodzono Dzień Nauki Polskiej. Podczas zorganizowanej tego dnia Gali Nauki Polskiej 2022 ogłoszono nazwiska laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Wyróżnionych zostało pięciu pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Na liście laureatów znaleźli się:

  • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej – nagroda I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Wyróżnienie przyznano za prace organizacyjne podjęte od początku pandemii oraz za reagowanie kryzysowe na Uniwersytecie Śląskim. W lipcu i sierpniu 2020 roku prof. Tomasz Pietrzykowski kierował zespołem uczelnianym, który opracował i wdrożył kompleksowy system poziomów bezpieczeństwa pandemicznego. System spotkał się z dużym zainteresowaniem wielu innych uczelni i w różnych wersjach został zaadaptowany lub stał się inspiracją do wprowadzenia zbliżonych rozwiązań w co najmniej kilku z nich;
  • dr Mikołaj Marcela z Wydziału Humanistycznego – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Naukowiec został doceniony za aktywność i zaangażowanie w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i kadry przy zastosowaniu i promowaniu nowych metod uczenia się (metody projektowe i zespołowe). Dr Mikołaj Marcela jest także autorem serii innowacyjnych książek poświęconych zagadnieniom fundamentalnym w kontekście dydaktyki (nie tylko akademickiej);
  • dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Badacza wyróżniono za wyniki badań, które stanowiły podstawę do 81 zgłoszeń patentowych, z czego 37 wynalazków już uzyskało decyzje o udzieleniu patentów – wszystkie zarejestrowano na terenie Unii Europejskiej. Dotychczas rozwiązania opracowane przez prof. Andrzeja Swinarewa w latach 2012–2021 doczekały się pięciu wdrożeń przemysłowych. Naukowiec był wielokrotnie nagradzany: w 2021 roku otrzymał odznaczenie państwowe prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”;
  • prof. dr hab. Jerzy Łuczka z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – nagroda za całokształt dorobku. W uzasadnieniu wskazano osiągnięcia naukowe i dydaktyczne profesora, w tym międzynarodowe wyróżnienia Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego Institute of Physics, Europejskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Prof. Jerzy Łuczka jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Narodowego Centrum Nauki, a także edytorem dwóch uznanych czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer.
  • prof. dr hab. Aleksandra Niewiara z Wydziału Humanistycznego – nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Badaczkę nagrodzono za liczne publikacje na temat ewolucji polskich wyobrażeń o narodach oraz polskiej tożsamości w okresie od XVI do XX wieku, uznane i cytowane w Polsce i za granicą. W swoich pracach prof. Aleksandra Niewiara wykorzystuje nowatorskie podejście i oryginalne rozwiązania z opracowaniem własnych metod. Jej działania nie ograniczają się do obszaru akademickiego i obejmują również wymiar społeczny oraz dydaktyczy.

Gala Nauki Polskiej 2022 odbyła się w formie online. Transmisja z uroczystości dostępna jest na kanale YouTube Ministerstwa Edukacji i Nauki.

return to top