Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równości i różnorodności społecznej

23.02.2023 - 09:19, aktualizacja 23.02.2023 - 09:19
Redakcja: martarekosiewicz
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równości i różnorodności społecznej. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z recenzjami oceniającymi zgłoszone prace ogłosiła wyniki.

W kategorii prac doktorskich nagrodzona została rozprawa dr Marleny Drapalskiej-Grochowicz pt. „Rekonstrukcja kategorii «bliskości» w polskim systemie prawnym”, napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak, prof. UŚ.

Za najlepszą pracę magisterską uznano pracę Anny Przeklasy pt. „Cywilnoprawna ochrona osób nieheteronormatywnych w prawie polskim” (promotor: prof. dr hab. Wojciech Popiołek).

W kategorii prac licencjackich nagrodzono pracę Jadwigi Mozgol pt. „Komunikacja interpersonalna kobiet w spektrum autyzmu” (promotorka: dr Marzena Szymków-Gac).

Dodatkowo w kategorii prac magisterskich komisja postanowiła przyznać równorzędne wyróżnienia  Aleksandrowi Olesiowi za pracę pt. „Autyzm a nieheteronormatywność” (promotor: dr Jacek Francikowski) oraz Natalii Sitko za pracę pt. „Portret fotograficzny jako wyraz wrażliwości fotografa i uważności na społeczeństwo” (promotorka: dr hab. Joanna Wowrzeczka oraz promotor: dr Wojciech Kukuczka).

W kategorii prac licencjackich komisja przyznała równorzędne wyróżnienia Emilii Kutyle za pracę pt. „Zamienić tęczę w złoto. Analiza marketingu terytorialnego miasta Tel Awiw” (promotorka: dr Marta Margiel) oraz Alicji Wosik za pracę „Kamp w «Krainie tysiąca notesów» Ewy Sonnenberg” (promotorka: dr Katarzyna Niesporek-Klanowska).

W uzasadnieniu komisji konkursowej można przeczytać:

„Nagrodzone i wyróżnione prace nie dość, że spełniają wszystkie kryteria konkursowe, to w dodatku spełniają je w stopniu wysokim i bardzo wysokim. Są świadectwem pogłębionej znajomości opisywanych i analizowanych kwestii, refleksyjnej postawy wobec poruszanych problemów i dojrzałości badawczej. Prace te podejmują ważne z punktu widzenia współczesnej nauki kwestie humanistyczne, społeczne i prawne, związane z rozmaitymi aspektami funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem z uwagi na płeć, seksualność, wiek, neuroróżnorodność i inne cechy. Prace te nie tylko odtwarzają współczesny obraz wiedzy, ale z zaangażowaniem go współtworzą. Dostrzegają dojmujące problemy społeczne, takie jak: brak pogłębionej wiedzy dotyczącej diagnozowania spektrum zaburzeń autystycznych, brak systemowej opieki nad osobami w spektrum, dyskryminacja prawna osób należących do społeczności LGBTQ+ czy też zagrożenia związane z zawłaszczaniem osiągnięć na rzecz praw człowieka przez praktyki kapitalistyczne współczesnych państw. Postulują kluczowe z punktu widzenia współczesności rozwiązania: zakaz dyskryminacji poprzez respektowanie podstawowych praw człowieka, dbałość o budowanie wrażliwej komunikacji, rozwijanie uważności, ochrona bliskości w relacjach z innymi, wolność ekspresji artystycznej”.

Autorki nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody pieniężne. Pełna treść protokołu z posiedzenia komisji.

Gratulujemy wszystkim osobom nagrodzonym, promotorkom i promotorom prac oraz wszystkim osobom, które przesłały swoje prace do konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 marca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Uniwersytetu Otwartego UŚ (Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, sala B0.21-22).

Uroczystość uświetni debata pt. „Problematyka równości i różnorodności w kształceniu i badaniach naukowych – możliwości i ograniczenia”, z udziałem naukowczyń i naukowców Uniwersytetu Śląskiego, promotorek i promotorów nagrodzonych prac oraz osób z Komisji ds. Równości i Różnorodności.

img
return to top