Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Wydział Humanistyczny

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchu jest możliwe poprzez odrębne drzwi zlokalizowane na ścianie frontowej obiektu. Drzwi są objęte systemem kontroli dostępu i monitoringiem wizyjnym oraz otwierane automatycznie przez pracownika ochrony po naciśnięciu przycisku znajdującego się przy wejściu. Drzwi może też uruchomić sama osoba z niepełnosprawnością, jeśli posiada kartę dostępu lub pilot. Poprzez to wejście można dostać się z poziomu parkingu na poziom sutereny w budynku przy użyciu pochylni o niewielkim normatywnym kącie nachylenia.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – korytarze, klatki schodowe oraz windy są dostępne dla wszystkich użytkowników. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową do komunikacji pionowej udostępniona jest winda o odpowiednich wymiarach kabiny, zatrzymująca się na wszystkich kondygnacjach budynku, w których prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna i usługowa. Osoby na wózkach po wjechaniu do budynku na poziom sutereny przeznaczonym do tego celu wejściem mogą przemieszczać się ww. windą na każdy poziom od -1 do 5, gdzie korytarzem mogą dostać się do każdego pomieszczenia. Różnice poziomów na parterze i 5. piętrze osoby na wózkach pokonują przy pomocy platform dla wózków i pochylni.
 • Inne rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – na parterze i 5. piętrze są zlokalizowane dwie platformy dla osób poruszających się na wózkach, które umożliwiają samodzielne pokonywanie różnic poziomów korytarzy (3 schody). Platformy może obsługiwać samodzielnie osoba z niepełnosprawnością, jak również pracownik obsługi, którego można wezwać poprzez interkom. W obiekcie funkcjonuje 8 toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami na każdej kondygnacji po jednej (2 na parterze), wyposażonych dodatkowo w system przyzywowy w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy. W budynku funkcjonują 2 windy osobowe, w których zewnętrzne i wewnętrzne panele sterowania wyposażone są w informacje dotykowe dla osób niewidomych wykonane alfabetem Braille’a.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – do budynku przylega od strony frontowej (pl. Sejmu Śląskiego) parking przeznaczony dla pracowników wydziału z kontrolą dostępu w postaci łamanych słupków na każdym z 19 stanowisk. Klucze do poszczególnych stanowisk parkingowych dostępne są w portierni budynku. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane jest jedno wyznaczone stanowisko parkingowe (tzw. koperta) przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową. Na stanowisko to zapewniony jest swobodny wjazd drogą jednokierunkową od strony ul. Jagiellońskiej. Po przeciwnej stronie jednokierunkowej drogi biegnącej wzdłuż budynku jest zlokalizowany ogólnodostępny, wielostanowiskowy parking miejski.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Katowice, ul. Bankowa 11

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście główne do budynku znajduje się od ul. Bankowej 11, wyposażone jest w cztery niezależne skrzydła drzwiowe. Wejście to usytuowane jest od strony zachodniej. Przy głównym wejściu w celu pokonania różnic poziomów zainstalowano platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu usytuowana jest portiernia, która jednocześnie jest punktem informacyjnym. W budynku zainstalowano kontrolę dostępu dla drzwi ewakuacyjnych. Drzwi otwierane są tylko przez upoważnionych pracowników posiadających karty magnetyczne. Pozostali użytkownicy mogą otworzyć drzwi od strony wewnętrznej tylko w sytuacji awaryjnej (pożar, wybuch, ewakuacja itp.) za pomocą zainstalowanych przy skrzydłach drzwiowych przycisków, które należy zbić, aby uzyskać dostęp. Kontrola dostępu zainstalowana jest również przy windzie zewnętrznej, której drzwi kabinowe prowadzą bezpośrednio do budynku (korytarz przyziemie). Dostęp do drzwi kabinowych mają tylko upoważnione osoby. Petenci mogą w godzinach od 7:00 do 19:00 skorzystać z wejścia, przywołując pomoc poprzez użycie przycisku umieszczonego przy windzie lub dzwoniąc pod numer 32 359 11 08. Pracownicy, studenci z niepełnosprawnością ruchową otrzymują kartę, która wydawana jest na czas określony w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899).
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Przy salach sympozjalnych oraz w strefie głównego wejścia, gdzie znajdują się schody, zainstalowano platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Przyziemie: z tego poziomu można bezpośrednio dostać się do korytarza prowadzącego do sali wykładowej, pokoi wykładowców, szatni i bufetu, korzystając z windy zewnętrznej od strony CINiB-y (strona wschodnia budynku). Zalecane jest korzystanie z windy zewnętrznej w celu dostania się na tę kondygnację. Istnieje również możliwość dostania się do pomieszczeń umiejscowionych w przyziemiu z poziomu wejścia głównego, jednakże z powodu konieczności korzystania w tej sytuacji z kilku platform i windy sposób ten nie jest zalecany. Parter: można dostać się na niego z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostania się do strefy obsługi studenta poprzez skorzystanie z windy zewnętrznej od strony CINiB-y. I, II, III piętro: można się na nie dostać z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie w remoncie). Można skorzystać również z windy zewnętrznej. IV piętro: można dostać się na nie z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie jest ona w remoncie). Na korytarzu na IV kondygnacji w celu dostania się na salę sympozjalną III należy kierować się do prawego wejścia i skorzystać z platformy dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada 4 niezależne klatki schodowe. W celu wyjścia z budynku należy kierować się klatkami wewnętrznymi prowadzącymi do głównego wejścia. Klatki zewnętrzne prowadzą do wyjść ewakuacyjnych oraz umożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami. W celu dostania się do sali sympozjalnej III na IV kondygnacji należy kierować się wewnętrzną klatką schodową w segmencie „A”. Schody wyposażone są w poręcze i balustrady.

Budynek posiada 2 windy osobowe (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz 6 platform dla osób niepełnosprawnych. Winda osobowa wewnętrzna ogólnodostępna: dostęp do niej znajduje się od głównego wejścia do budynku. Obsługuje ona parter oraz I, II, III i IV piętro (obecnie jest w remoncie). Winda osobowa zewnętrzna: dostęp do niej znajduje się od strony wschodniej budynku (CINiBA). Przywoływana jest za pomocą karty magnetycznej, którą można otrzymać w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899). Platforma zewnętrzna od strony prawego wejścia głównego obsługiwana jest przez pracowników ochrony. Przywołanie pomocy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie windy (poziom „0”) lub telefonicznie pod numer 32 359 11 08. Platformy wewnętrzne na II, III, IV kondygnacji obsługiwane są przez pracowników ochrony.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – windy, platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Na I, II, III kondygnacji znajdują się telefony dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające kontakt z ochroną w przypadku konieczności wezwania pomocy. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami. W sanitariatach zainstalowane są urządzenia przywołujące pomoc.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – od strony wschodniej budynku znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony (tel. 32 359 11 08). Istnieje również możliwość otrzymania pilota obsługującego szlaban w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899). W pobliżu budynku (wjazd od ul. Uniwersyteckiej) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu górnego umożliwia platforma ukośna przy biegu schodów wyposażona w barierkę ochronną, obsługiwana przez osobę z niepełnosprawnością. Wejście do księgarni oraz do dziekanatu z parkingu górnego umożliwia pochylnia z poręczami. Wejście do budynku na poziom przyziemia z parkingu dolnego jest bez krawężników. Drzwi otwierane są do wewnątrz, mają szerokość 90 cm oraz klamkę na poziomie ręki osoby znajdującej się na wózku. Wszystkie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone są graficznymi tabliczkami kierunkowymi.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – ciągi komunikacyjne oraz hole mają szerokość dostosowaną do swobodnego minięcia się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku, dostępne są na każdej kondygnacji budynku. Klatki schodowe dostępne są dla wszystkich użytkowników budynku. Dźwigi osobowe dostępne są dla wszystkich użytkowników, przystosowano je dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zatrzymują się na każdej kondygnacji budynku. Jedna z kabin dźwigu osobowego wymiarowo przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim. Kabiny dźwigów wyposażone są w lustra umieszczone na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Numery kondygnacji w kabinach dźwigów zawierają informację dotykową w alfabecie Braille’a. Elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczone są na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, mają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – w obiekcie znajduje się 5 toalet dla osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w system przywoławczy. Na każdej kondygnacji obiektu przed wejściem do wind znajdują się plany budynku z zaznaczonym punktem „tu jesteś”.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking górny z wydzielonymi 3 stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczonymi znakiem pionowym oraz poziomym (tzw. kopertą) w kolorze niebieskim. Dogodny wjazd na parking znajduje się od ul. Orlej. Dostęp do parkingu dolnego obiektu jest kontrolowany za pomocą szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego – ma wydzielone 1 miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, które oznaczono znakiem poziomym („kopertą”) w kolorze niebieskim. Wjazd na parking udostępnia pracownik ochrony na podstawie kart uprawniających do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Dogodny wjazd na parking dolny znajduje się od ul. Grota Roweckiego. Przed wjazdem na parking górny i dolny znajdują się tabliczki informujące, które wskazują kierunek wjazdu do miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Sosnowiec, ul. Żytnia 10

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Wycieraczki znajdujące się przy wejściu do budynku umożliwiają wjazd kołem, mają także wielkość oczek odpowiednią dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest hol główny budynku oraz korytarze i toalety znajdujące się na parterze.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.
return to top