Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5

Wydział Humanistyczny

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Wejście główne do budynku posiada bariery dla osób z niepełnosprawnością ruchową – schody zewnętrzne (8 stopni) wyposażone w poręcz jednostronną. Pozostałe wejścia do budynku mają zniwelowane bariery architektoniczne.
Wejście do budynku na poziomie przyziemia z parkingu górnego posiada przy biegu schodów platformę ukośną wyposażoną w barierkę ochronną.

Platforma może być samodzielnie obsługiwana przez użytkownika. W przypadku problemów z samodzielnym uruchomieniem dźwigu zainstalowano przycisk służący do przywołania pracownika z obsługi technicznej.

Wejście na teren obiektu przez szklane drzwi o szerokości 90 cm z klamką na wysokości ręki osoby siedzącej na wózku. Wejście prowadzi na korytarz prowadzący bezpośrednio do windy oraz toalety dla niepełnosprawnych. Na ścianie przy której zamontowana jest platforma znajduje się tablica informacyjna z adresem obiektu, nazwą wydziału oraz innych jednostek mieszczących się w obiekcie.

Wejście z pochylnią od strony parkingu górnego umożliwia dojście osobie poruszającej się na wózku jedynie do księgarni. Zostało to widocznie oznakowane tabliczką umieszczoną przy podjeździe. Dalej znajdują schody (9 stopni) z jednostronną poręczą utrudniające wejście do obiektu od tej strony osobie poruszającej się na wózku.

Najbardziej rekomendowane osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim jest wejście do budynku z poziomu przyziemia z parkingu dolnego pozbawionego krawężników.

Wejście do budynku przez wiatrołap. Szklane drzwi o szerokości 90 cm z klamką na poziomie ręki osoby siedzącej się na wózku. Po wejściu do budynku na korytarzu znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz winda.

Wszystkie wejścia do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnościami są oznaczone graficznymi tabliczkami kierunkowymi.

Recepcja znajduje się przy wejściu głównym. Dostęp do recepcji dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest jedynie z poziomu parteru, od strony tylnej części recepcji, skąd pracownik ochrony jest widoczny, może podejść i udzielić informacji.

Funkcje informacyjną dla osób z niepełnosprawnościami pełni również pracownik obsługi szatni zlokalizowanej na poziomie przyziemia obiektu w pobliżu wejść z parkingu podziemnego oraz wejścia ze strony przyziemia i platformy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ciągi komunikacyjne oraz hole szerokością dostosowane są do swobodnego minięcia dwóch osób, dostępne na każdej kondygnacji budynku.

W obiekcie są 4 dźwigi osobowe zatrzymujące się na każdej kondygnacji budynku. Jedna z kabin dźwigu osobowego jest szersza i dłuższa od standardowych, dostępna również dla osób poruszających się na ponadstandardowych wózkach inwalidzkich.

Kabiny dźwigów wyposażone są w lustra umieszczone na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych.

Przyciski z numerami pięter są wypukłe, otoczone kółkiem i zapisane alfabetem Braille’a. Przystanek wyjścia z budynku wyróżniony podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski.

Elementy sterowne wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby siedzącej się na wózku inwalidzkim.

Drzwi dźwigów zamykają i otwierają się automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą.

Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny.

Nad drzwiami windy oraz wewnątrz kabiny znajdują się panele wyświetlające numery pięter.

Przed wejściem do windy zachowana jest odpowiednia przestrzeń zapewniająca swobodę manewrowania wózkiem.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajduje się 5 toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Na poziomie przyziemia: 1 toaleta zlokalizowana po prawej stronie od wejścia z parkingu podziemnego .

Parter – 1 toaleta w segmencie pomarańczowym,

1. piętro- 1 toaleta segmencie. Pomarańczowym,

3. piętro – 2 toalety segmentach zielonym i żółtym.

Wyposażenie toalet:

Miska ustępowa oraz umywalka przystosowane są do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Akcesoria dodatkowe: dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy zamocowane są na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp do nich osobom poruszającym się na wózku.

Przyścienne poręcze zamontowane po obu stronach toalety oraz przy umywalce.

W sanitariatach jest zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa o średnicy 1,5 m

Przycisk alarmowy usytuowany w zasięgu ręki osoby korzystającej z sedesu.

Szerokość drzwi wynosi 90 cm.

Na każdej kondygnacji na ścianie przed wejściem do wind znajdują się plany sytuacyjne obiektu z zaznaczonymi kolorami poszczególnych segmentów oraz z zaznaczeniem punktu „TU JESTEŚ”, co ułatwia zlokalizowanie pomieszczeń w budynku.

Na terenie całego obiektu na korytarzach zostały rozmieszczone tabliczki graficzne wskazujące kierunek do sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami oraz do wind.

Osobom poruszającym się na wózku swobodny dostęp jest zapewniony do wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

W pomieszczeniach dziekanatowych przy ladach znajdują się stoliki dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach.

W obiekcie znajduje się pokój wyciszenia. Pomieszczenie nr 3.27, na drugim piętrze w segmencie czerwonym.

Klucz do pokoju jest dostępny w recepcji znajdującej się przy wejściu głównym do budynku oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, pokój 1.13 parter – segment czerwony.

piktogram pokoju wyciszenia

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking górny przed budynkiem jest ogólnodostępny. Wydzielono na nim 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem pionowym oraz poziomym tzw. kopertą w kolorze niebieskim o wymiarach: 3,5 × 4,5 m. Dogodny wjazd na parking od strony ulicy Orlej przez ul. Pułaskiego.

Parking dolny objęty kontrolą dostępu w postaci szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego – wydzielone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym „kopertą” w kolorze niebieskim.

Wjazd na parking udostępnia pracownik ochrony na podstawie kart uprawniających do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dogodny wjazd na parking dolny dostępny jest od strony ulicy Grota Roweckiego.

Przed wjazdem na parking górny i dolny znajdują się tabliczki informujące wskazujące kierunek wjazdu do miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie dla osób uprawnionych jest bezpłatne.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Agnieszka Błach, tel. 503 354 466, agnieszka.blach@us.edu.pl

return to top