Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Uniwersytecka 4

Wydział Humanistyczny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku można wejść dwoma ogólnodostępnymi wejściami przy których jest punkt informacyjny i recepcja.

Główne wejście do budynku mieści się od strony ulicy Chełkowskiego.

Drugie ogólnodostępne wejście – prowadzące bezpośrednio do segmentu C znajduje się od strony styku ulic Uniwersyteckiej i Moniuszki.

Drzwi w obu tych wejściach otwierają się automatycznie lub półautomatycznie – po zainicjowaniu procesu otwierania drzwi włączy się wspomaganie procesu otwierania.

Obydwa wejścia wyposażone są w schodki które można ominąć rampą dostępną dla pojazdów kołowych (wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych itp.) Podłoże podjazdu wyłożone zostało kostką brukową, co może stanowić utrudnienie. Na etapie konstrukcji stalowej podłoże podjazdu jest z metalowej kraty.

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają do dyspozycji dodatkowe wejścia do budynku prowadzące bezpośrednio do konkretnych segmentów:

Wejście do segmentu B (z aulami) od ulicy Chełkowskiego (elewacja północna).

Wejście od strony ulicy Bankowej 12 (elewacja wschodnia).

Wejście do segmentu C – od strony patio wewnątrz kampusu akademickiego.

Wejścia dodatkowe objęte są elektronicznym systemem kontroli dostępu, wymagającym utworzenia konta użytkownika i wydania narzędzia autoryzacyjnej. W celu uzyskania uprawnień należy kontaktować się z administratorem obiektu.

Osoby nieposiadające stałych uprawnień również mogą skorzystać z wejść dodatkowych sygnalizując potrzebę wejścia portierowi poprzez umieszczony na drzwiach wideodomofon.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z trzech segmentów oznaczonych literami A, B, C.

Wszystkie segmenty są ze sobą połączone przejściami dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście między segmentami A i B wymaga pokonania schodów, wyposażonych z platformę schodową. Między segmentami można przejść też tarasem na pierwszym piętrze, który może być zamknięty w sezonie zimowym.

Platforma rozkładana ręcznie, kluczyk jest stale włożony w stacyjkę i można z niej skorzystać bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia. Tuż przy platformie znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać wsparcie asysty w uruchomieniu urządzenia.

Wejście główne od strony ulicy Chełkowskiego znajduje się w segmencie B i prowadzi do hallu głównego. Po prawej stronie od wejście znajduje się budynek A, składający się z 8 kondygnacji naziemnych i piwnicy. Piętro 7 i piwnica, to kondygnacje techniczne.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się dalsza część segmentu B składająca się z 2 kondygnacji – parteru i pierwszego piętra.

Pomiędzy kondygnacjami można poruszać się schodami lub windą.

Od strony ulicy Moniuszki znajduje się segment C. Segment C połączony jest z segmentem A klatką schodową oraz widną.

Segment C jest częściowo tylko parterowy, a częściowo dwukondygnacyjny.

W całym obiekcie jest 5 wind ułatwiających użytkownikom pionową komunikację pomiędzy kondygnacjami.

W segmencie A – znajdują się 2 windy osobowe o udźwigu 300 kg każda, obsługujące kondygnacje od parteru do 6 piętra. Windy te mają oznaczenie panelu sterowania w alfabecie Braille’a. Drzwi wymagają ręcznego dociśnięcia, a uruchomienie windy wymaga przytrzymania klawisza.

W segmencie A jest też jedna duża winda towarowo – osobowa obsługująca wszystkie kondygnacje w segmencie A oraz poziom parteru segmentu C. Drzwi windy otwierają się automatycznie. Winda posiada panel sterujący na wysokości ok. 1 m, nadaje komunikaty dźwiękowe informujące o numerze piętra, na którym się zatrzymała.

W segmencie B i C znajdują się windy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami kursujące pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Windy te mają oznaczenie w alfabecie Braille’a. Drzwi wymagają ręcznego dociśnięcia, a uruchomienie windy wymaga przytrzymania klawisza.

W obiekcie wydzielono strefy pożarowe oddzielone ciężkimi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze. Otwieranie ich może stanowić utrudnienie dla osób o obniżonej sprawności fizycznej.

Opis dostosowań w obiekcie

Obiekt wyposażony w elementy ułatwiające orientację osobom niewidomym. W hallu głównym na parterze są ścieżki naprowadzające. Przed schodami i windami znajdują się pola uwagi. Wszystkie pomieszczenia w budynku oznakowane są tabliczkami w alfabecie punktowym Braille’a.

Na każdej kondygnacji pierwszy i ostatni w ciągu stopień schodów został wyróżniony kontrastem.

W obiekcie znajdują się toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty przy misce ustępowej i umywalce oraz odpowiednia przestrzeń manewrową.

Wszystkie włączniki świateł umieszczone zostały na wysokości ok. 1 m.
W budynku zaprojektowano system informacji wizualnej. Segmenty zostały wyróżnione kolorystycznie oraz oznakowane dużymi cyframi z numerem kondygnacji i oznaczeniem segmentu.

W salach audytoryjnych został zamontowany system wspomagania słyszenia w aparatach słuchowych. Pętla indukcyjna znajduje się w salach: B1.1, B0.39, B0.38, C0.37oraz C0.42. System włącza się automatycznie wraz z włączeniem ogólnego nagłośnienia w sali. Ponieważ w sali 0.42, nie ma zamontowanego na stałe systemu nagłośnieniowego, potrzebę skorzystania z pętli indukcyjnej należałoby zgłosić administratorowi.

W budynku znajdują się dwa pokoje wyciszeń. Jeden ma numer B0.8 i znajduje się na parterze w sąsiedztwie holu głównego w segmencie B. Drugi ma numer C0.18 i mieści się w segmencie C, na parterze przyległa do korytarza głównego prowadzącego od windy o numerze. Z pokoju B0.8 można korzystać po zgłoszeniu takiej potrzeby w portierni, a pokój wyciszeń w segmencie C jest objęty kontrolą dostępu. Narzędzie autoryzacyjne w postaci spersonalizowanej karty lub „pastylki” można uzyskać po zgłoszeniu takiej potrzeby administratorowi budynku w pok. C0.8.

Piktogram pętli indukcyjnejpiktogram pokoju wyciszenia

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu każdego z wejść do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z niebieskich miejsc parkingowych mogą korzystać jedynie osoby do tego uprawione na ogólnych zasadach określonych w przepisach dotyczących karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Wojciech Maszlej, wojcie.maszlej@us.edu.pl, 32 2009 252

return to top