Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Działalność Szkoły Doktorskiej w okresie pandemii (od 19 października)

03.12.2020 - 08:57 aktualizacja 06.12.2020 - 16:47
Redakcja: dianapasek
Tagi: Covid-19, Phd school, Szkoła Doktorska, zajęcia dydaktyczne

Informacja o działalności Szkoły Doktorskiej w związku z wdrożeniem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach drugiego poziomu zabezpieczeń (wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego)

 

Zajęcia dydaktyczne

Wszystkie zajęcia grupowe w Szkole Doktorskiej odbywać się będą zdalnie. Zajęcia indywidualne (tutoring, seminarium) są ustalane indywidualnie, przy czym zajęcia stacjonarne muszą być zgłaszane na adres szkola.doktorska@us.edu.pl.

 

Działalność administracyjna Szkoły Doktorskiej

Biuro Szkoły Doktorskiej pracuje on-line, jedna osoba pełni dyżur na miejscu przy zamkniętych drzwiach. Wszystkie sprawy, których załatwienie wymaga bezpośredniego kontaktu, należy umawiać wcześniej z określonym pracownikiem biura drogą elektroniczną (e-mail lub MS Teams). W związku z pracą zdalną kontakt telefoniczny może być utrudniony.

Podział obowiązków i godziny pracy (telefonów i dyżurów na miejscu) znaleźć można na stronie https://us.edu.pl/szkola-doktorska/biuro-szkoly-doktorskiej/.

 

Dziekani i koordynatorzy pełnią dyżury on-line

Harmonogram dyżurów znajduje się na stronie https://us.edu.pl/szkola-doktorska/86-2/. Podania i inne dokumenty należy kierować drogą elektroniczną do właściwy osób, do wiadomości dodając adres szkola.doktorska@us.edu.pl. Obowiązuje zasada, że e-mail wysłany z adresu służbowego (doktoranta lub promotora, jeżeli sprawa wymaga zatwierdzenia promotora) w domenie us.edu.pl jest przyjmowany jak dokument podpisany, z wyjątkiem spraw, dla których oryginału wymagają dokumenty wyższego rzędu.

return to top