Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wdrożenie drugiego poziomu zabezpieczeń COVID-19 na uczelni od 19 października

17.10.2020 - 12:22 aktualizacja 12.04.2022 - 11:59
Redakcja: OO

W związku ze wzrostem liczby potwierdzonych zarażeń wirusem SARS-CoV-2 w kraju, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego po konsultacji z zespołem zadaniowym do spraw monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19 podjął decyzję o wdrożeniu na terenie Uniwersytetu Śląskiego drugiego poziomu zabezpieczeń, o których mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 roku. Funkcjonowanie uczelni zgodnie z zasadami drugiego poziomu zabezpieczeń będzie obowiązywało od 19 października do odwołania.

Zwracam się do członków wspólnoty akademickiej o przestrzeganie ustaleń związanych z wprowadzonym poziomem zabezpieczeń, a także ustalonym przez GIS reżimem sanitarnym. Szczególnie istotne jest również  przestrzeganie zasad dystansu społecznego, kontrolowanie swojego stanu zdrowia, a także zgłaszanie wszelkich przypadków zarażenia lub podejrzenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Proszę gorąco, aby pracownicy jednostek, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie zabezpieczeń wynikających z drugiego poziomu na bieżąco monitorowali ich realizację – czytamy w liście rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka do wspólnoty akademickiej UŚ.

Drugi poziom zabezpieczeń (oznaczony kolorem pomarańczowym) wprowadza szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni. Najważniejsze z nich to:

  • organizacja zajęć w formie zdalnej; w formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego,
  • zamknięcie budynków uczelni dla osób trzecich, z wyjątkiem studentów uczestniczących w zajęciach kontaktowych oraz osób zaproszonych indywidualnie,
  • wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników, przy jednoczesnym świadczeniu pracy na terenie UŚ w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości pracy w jednostkach,
  • zawieszenie organizowania wydarzeń akademickich,
  • wstrzymanie mobilności pracowników i studentów (zakaz wyjazdów służbowych czy w ramach programów wymiany akademickiej),
  • zakaz odwiedzin w akademikach oraz zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy Domami Studenckimi i Domami Asystenta.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań znajdują się na stronie: www.us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2.

Szczegółowe informacje dotyczące drugiego poziomu zabezpieczeń COVID-19 znajdują się na stronie: www.us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2.

kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole zdjęcia na pomarańczowym tle napis POZIOM 2

return to top