Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie konkursu dla doktorantów na środki w dyspozycji URSD

14.06.2024 - 09:26 aktualizacja 14.06.2024 - 09:27
Redakcja: dianapasek
Tagi: ogłoszenie konkursu, samorząd, środki URSD

Z dniem 14 czerwca 2024 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza konkurs dla
doktorantów oraz organizacji doktoranckich UŚ na środki finansowe. Maksymalna kwota
finansowania wynosi odpowiednio 5000 PLN i 10.000 PLN.
Środki konkursowe służą dofinansowaniu takich działań oraz projektów, które mają na celu
aktywizowanie środowiska doktorantów, polepszenie jakości prowadzonych przez nich badań
naukowych, publikację ich wyników lub popularyzację wiedzy naukowej.
Wnioski można składać do dnia 28 czerwca 2024 r. pod adresem: doktoranci@us.edu.pl.
Ponadto, do 21 czerwca włącznie będziemy przyjmowali Państwa wnioski do konsultacji pod
kątem błędów formalnych z możliwością odesłania do korekty.
Informujemy jednocześnie, że w związku ze zmianą Regulaminu podziału środków
pozostających w dyspozycji Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i
uchyleniem § 3 ust 5 Regulaminu uchwałą URSD z dnia 27 lutego 2024 r. osoby ubiegające
się o przyznanie finansowanie z budżetu URSD nie muszą wykazywać wcześniejszego
ubiegania się o środki w konkursie Szkoły Doktorskiej.
Dodatkowo przypominamy:
-Formularz dla wniosków indywidualnych stanowi Załącznik nr.1, zaś dla kół naukowych
Załącznik nr. 2;
-W sekcji I załącznika nr. 1 w rubryce rok kształcenia wymaga się wskazania roku na którym
odbywa się kształcenie, nie roku akademickiego;
-Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga, oprócz
wskazania daty i złożenia podpisu, wybrania właściwej opcji spośród wyrażam/nie wyrażam
zgody;
Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na stronie pod linkiem:

Finansowanie organizacji doktoranckich


Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z postanowieniami regulaminu i wszelką
dokumentacją w załącznikach na stronie, a także o przesyłanie nam dobrze przemyślanych
projektów. Ilość środków jest ograniczona! Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w
terminie nie jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. Decyduje ocena projektów
przez komisję konkursową URSD. Ostateczna suma dostępnych do podziału środków w
konkursie zostanie ustalona przez Radę na podstawie przyznanej kwoty budżetu URSD na rok
2024.

return to top