Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Informacje o otwartych naborach na miejsca stypendialne w ramach grantów i programów stypendialnych

OPUS 16 - nauki chemiczne - Sprężyny molekularne jako nowa(...) OPUS 16 - nauki chemiczne - Sprężyny molekularne jako nowa metoda kompaktowego magazynowania energii termicznej

Unit of the project realization: Faculty of Science and Technology – the University of Silesia in Katowice

Position: PhD student in chemical sciences

Scope of work in the project:

  • Investigation of surface properties of systems nonwetting liquid – porous materials, solid-liquid interface development under nanoconfinement.
  • Study of the heat generation (thermal effects) upon intrusion-extrusion of different non-wetting liquids (water, aqueous solutions, liquid metals) into crystalline and amorphous nanoporous materials.

Research will be carried out in the frame of the project „Molecular springs as a new method of compact thermal energy storage”, financed from National Science Centre (NCN; project number UMO-2018/31/B/ST8/00599) under the management of dr hab. Mirosław Chorążewski.

Duration of the scholarship: 30 months

Scholarship amount: 4500 PLN per month before taxes (about 1000 EUR).

Documents should be submitted by April 26th 2021 to an e-mail: miroslaw.chorazewski@us.edu.pl

 

Check details of project and requirements: PhD call for applications – chemical sciences 21.1

Sonata Bis 10 - nauki biologiczne - Analiza genetyczna tworz(...) Sonata Bis 10 - nauki biologiczne - Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum

Nazwa jednostki: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski – Katowice

Nazwa stanowiska: doktorant w dyscyplinie nauki biologiczne

Głównym celem projektu jest identyfikacja i analiza kluczowych zmian, które zachodzą w trakcie rozwoju somatycznych mieszańców u gryki. Badania w ramach tego projektu rozpoczną się od optymalizacji techniki elektrofuzji protoplastów w celu uzyskania hybrydowych kalusów i mieszańców somatycznych F. tataricum (+) F. tataricum, F. esculentum (+) F. esculentum i F. tataricum (+ ) F. esculentum. Następnie analizowane będą zmiany w proteomie ściany komórkowej, poziomie ploidalności, zawartości wtórnych metabolitów i biosyntezy hormonów oraz cechy agronomiczne uzyskanych kalusów hybrydowych i roślin.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych u gatunków Fagopyrum, Nr DEC-2020/38/E/NZ9/00033 pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Kwota stypendium: 3000 zł. Wczesne zgłoszenie – w czerwcu 2021 – umożliwi aplikowanie o dodatkowe stypendia dostępne dla doktorantów. Wypłata tego stypendium rozpoczyna się od grudnia 2021.

Dokumenty należy złożyć do 1.10.2021 na adres e-mail: alexander.betekhtin@us.edu.pl W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zgłoszeń przesłanych do 28 czerwca 2021.

Sprawdź szczegóły projektu i wymagania: konkurs na stypendium – nauki biologiczne 21.1

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach podstawowych miejsc stypendialnych w otwartym, międzynarodowym konkursie rekrutacyjnym znajdują się w zakładce Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022.

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy” (Program MNiSW) na rok akademicki 2021/20212znajduje się na podstronie Programu “Doktorat wdrożeniowy” – 2021/2022

return to top