Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Szkoła Doktorska

Informacje o otwartych naborach na miejsca stypendialne w ramach grantów i programów stypendialnych

OPUS 18 - nauki fizyczne - Wysokociśnieniowe badania spektr(...) OPUS 18 - nauki fizyczne - Wysokociśnieniowe badania spektroskopowe i dyfrakcyjne jako klucz do zrozumienia osobliwego zachowania asocjujących cieczy z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki fizyczne

Zakres prac w projekcie:

  • Nisko- i wysokociśnieniowe badania metodą spektroskopii dielektrycznej i podczerwieni cieczy tworzących wiązania wodorowe oraz van der Waals’owskich
  • Badanie procesów relaksacyjnych oraz innych własności w tych materiałach, które wykazują zdolność do przechadzania do fazy szklistej.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Wysokociśnieniowe badania spektroskopowe i dyfrakcyjne jako klucz do zrozumienia osobliwego zachowania asocjujących cieczy z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa” (UMO-2019/35/B/ST3/02670) pod kierownictwem dr hab. Sebastiana Pawlusa, prof. UŚ

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające co najmniej stopień magistra w dyscyplinie fizyka, fizyka medyczne, fizyka techniczna, chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewne. O stypendium mogą ubiegać się:

  • osoby, które nie kształcą się w żadnej szkole doktorskiej – w wyniku konkursu mogą otrzymać stypendium doktorskie w Szkole Doktorskiej
  • doktoranci Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – w wyniku konkursu mogą otrzymać stypendium naukowe

Wysokość stypendium (miesięcznie): 4266,58 zł brutto (w przypadku stypendium doktoranckiego dla nowego doktoranta) lub 5000,00 zł netto (w przypadku stypendium naukowego przyznanego doktorantowi w Szkole Doktorskiej)

Dokumenty należy złożyć do 31.12.2020 na adres e-mail: sebastian.pawlus@us.edu.pl.

 

szczegóły-ogłoszenia – nauki fizyczne

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach podstawowych miejsc stypendialnych w otwartym, międzynarodowym konkursie rekrutacyjnym znajdują się w zakładce Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021.

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy” (Program MNiSW) na rok akademicki 2020/2021 znajduje się na stronie Rekrutacja do programu “Doktorat wdrożeniowy” – 2020/2021

return to top