Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Informacje o otwartych naborach na miejsca stypendialne w ramach grantów i programów stypendialnych

PRELUDIUM-BIS - nauki prawne - Przeobrażenia zasad odpowied(...) PRELUDIUM-BIS - nauki prawne - Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym

Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauki prawne

Jednostka realizującej projekt: Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem projektu jest rekonstrukcja modelu myśli karnistycznej odnośnie do zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie (tzw. niewłaściwe przestępstwa z zaniechania – delicta per omissionem commissa). Do odtworzenia wskazanego modelu posłużą regulacje normatywne oraz zapatrywania dogmatyczne pochodzące z Polski oraz trzech krajów niemieckojęzycznych, tj. Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym (2019/35/O/HS5/01805 ) pod kierownictwem dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 10.08.2020 na adres e-mail: olga.sitarz@us.edu.pl.

Szczegóły_ogłoszenia

PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Rekonstrukcja historycznych (...) PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi

Stypendium dotyczy badań odpadów hutniczych z terenu Polski. celem badań jest rekonstrukcja metod wytopu metali w okresie od V wieku p.n.e. do XIX wieku n.e. Badania będą prowadzone w ramach projektu Preludium-BIS, finansowanego z funduszy NCN, pt.: „Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski” (UMO-2019/35/O/ST10/00313) pod kierownictwem prof. dr. hab. Aleksandry Gawęda.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 15.08.2020 na adres e-mail: aleksandra.gaweda@us.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia

Szczegóły_ogłoszenia

PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Biomorfodynamika stoków zal(...) PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych
left img

 Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku.

Jednostka realizującej projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktorant-stypendysta będzie aktywnie wspierał działania Zespołu Badawczego Biomorfodynamiki Geoekosystemów Górskich poprzez realizację projektu doktorskiego. Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialny za systematyczne prowadzenie badań, opracowanie wysokiej jakości wyników studiów własnych, ich publikację i prezentację na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 25.09.2020 na adres e-mail: lukasz.pawlik@us.edu.pl.

Szczegóły projektu (wersja polska) – link

Szczegóły projektu (wersja angielska) – link

PRELUDIUM-BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia s(...) PRELUDIUM-BIS - nauki fizyczne - Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: jedno stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki fizyczne

Stypendium dotyczy badań teoretycznych procesu relaksacji i tarcia molekularnego polimerów i biopolimerów. Badania będą przeprowadzone przy użyciu symulacji komputerowych wykorzystujących metody dynamiki molekularnej. Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych” (2019/35/O/ST3/00936) pod kierownictwem dr. hab. Jarosław Paturej, prof. US.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 31.08.2020 na adres emailowy: jaroslaw.paturej@us.edu.pl.

szczegóły_ogłoszenia

PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Potencjalnie nowe zeolity i (...) PRELUDIUM-BIS - nauki o Ziemi - Potencjalnie nowe zeolity i minerały zeolitopodobne z paralaw Kompleksu Hatrurim, Izrael

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi

Stypendium dotyczy realizacji badań, których głównym celem jest stwierdzenie i opisanie nowych i rzadkich minerałów z grupy zeolitów oraz innych towarzyszących potencjalnie nowych minerałów w pirometamorficznych skałach Kompleksu Hatrurim w Izraelu.

Badania będą prowadzone w ramach projektu Preludium-BIS, finansowanego z funduszy NCN, pt.: „Potencjalnie nowe zeolity i minerały zeolitopodobne z paralaw Kompleksu Hatrurim, Izrael” (UMO-2019/35/O/ST10/01015) pod kierownictwem prof. dr. hab. Evgeny Galuskin.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej

Dokumenty należy złożyć do 01.09.2020 na adres e-mail: evgeny.galuskin@us.edu.pl

szczegóły_projektu

SONATA-BIS - nauki fizyczne - Projektowanie molekularne poli(...) SONATA-BIS - nauki fizyczne - Projektowanie molekularne polimerów o unikalnych własnościach fizycznych

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki fizyczne

Liczba stypendiów: 2

Stypendium dotyczy badań teoretycznych procesu samoorganizacji polimerów o architekturze rozgałęzionej i cyklicznej. Badania będą przeprowadzone przy użyciu symulacji komputerowych wykorzystujących metody dynamiki molekularnej. Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Projektowanie molekularne polimerów o unikalnych własnościach fizycznych” (2018/30/E/ST3/00428) pod kierownictwem dr. hab. Jarosław Paturej, prof. US.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto

Dokumenty należy złożyć do 31.08.2020 na adres emailowy: jaroslaw.paturej@us.edu.pl.

szczegóły_ogłoszenia

OPUS - nauki fizyczne (z doświadczeniem w biofizyce, biotec(...) OPUS - nauki fizyczne (z doświadczeniem w biofizyce, biotechnologii, chemii) - Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego
left img

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki fizyczne

Doktorant – stypendysta będzie odpowiedzialny za część badań biologicznych (wymagany dyplom magisterski w zakresie biofizyki, biotechnologii, chemii medycznej, sądowej lub nauk pokrewnych), włączając w to oznaczenia aktywności antynowotworowej nowych pochodnych syntezowanych w trakcie realizacji grantu wobec linii komórkowych glejaka wielopostaciowego oraz komórek normalnych, ocenę profilu inhibicji wobec kinaz białkowych oraz badania molekularnego mechanizmu działania wybranych związków na poziomie komórkowym (model in vitro).
Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego”, nr umowy o finansowanie – UMO-2019/35/B/NZ5/04208, pod kierownictwem dr Katarzyny Malarz.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 5000 zł brutto

Dokumenty należy złożyć do 31.08.2020 na adres e-mail: katarzyna.malarz@us.edu.pl.

Szczegóły projektu

SHENG1 - nauki biologiczne - Regulacyjne sprzężenie zwrotn(...) SHENG1 - nauki biologiczne - Regulacyjne sprzężenie zwrotne w trakcie morfogenezy komórek epidermy liścia
left img

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauk biologicznych

Doktorant będzie brał udział w projekcie Regulatory feedback loops underlying pavement cell morphogenesis (Regulacyjne sprzężenie zwrotne w trakcie morfogenezy komórek epidermy liścia); akronim: FLUM

Projekt realizowany w ramach konkursu międzynarodowego SHENG1 przez partnerów z Polski i Chin (Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences in Beijing). Prace zespołu polskiego finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki (Nr DEC-2018/30/Q/NZ3/00189) i kierowane przez dr Dorotę Borowską-Wykręt.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 3500 zł brutto przez 36 miesięcy

Dokumenty należy złożyć do 15.09.2020 do godziny 10:00 na adres e-mail: dorota.borowska-wykret@us.edu.pl.

szczegóły_projektu

OPUS 18 - nauki chemiczne - Strategia APEX w syntezie funkcj(...) OPUS 18 - nauki chemiczne - Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4- diarylo-1,3- butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych [...]

Nazwa jednostki realizującej projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko dla doktoranta – stypendysty w dyscyplinie nauki chemiczne

Liczba stypendiów: 2

Zadania stypendysty to realizacja jednego z wątków projektu, a mianowicie: a) synteza dienów i dienofili, tj. pochodnych perylenu, acetylenu i 1,3-butadiynu; b) wykonywanie reakcji cykloaddycji oraz cykloaddycji-cykloizomeryzacji z wykorzystaniem reagentów z wątku (a) oraz reagentów handlowych; c) wykonywanie pomiarów fizykochemicznych dla reagentów i produktów; d) selekcja zsyntezowanych nanografenów do badań pre-aplikacyjnych; e) opracowywanie wyników badań, w tym udział w przygotowanou publikacji naukowych.

Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: “Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4- diarylo-1,3- butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja”, UMO-2019/35/B/ST4/00115, PW-2004-103)  (tytuł i numer projektu) pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Krompca.

Wysokość stypendium (miesięcznie): 2500 zł netto lub brutto (stypendium może być realizowane w formie stypendium naukowego dla osoby będącej już doktorantem lub jako stypendium doktoranckie)

Dokumenty należy złożyć do 15.09.2020 na adres e-mail: stanislaw.krompiec@us.edu.pl

szczegóły_projektu

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach podstawowych miejsc stypendialnych w otwartym, międzynarodowym konkursie rekrutacyjnym znajdują się w zakładce Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021.

Aktualne ogłoszenie o naborze w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy” (Program MNiSW) na rok akademicki 2020/2021 znajduje się na stronie Rekrutacja do programu “Doktorat wdrożeniowy” – 2020/2021

return to top