Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant.

Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to do biura SD.

Jeżeli rozpoczynasz współpracę ze zgłoszonym wcześniej tutorem spoza Uniwersytetu Śląskiego – poinformuj biuro o termiach pracy i zapytaj o podpisanie umowy.

Kontakt w obu sprawach: Agnieszka Szewczyk

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Etyka badań

Zajęcia sugerowane dla I roku, zwłaszcza osób przygotowujących projekty grantowe. Obowiązkowe do zrealizowanie do końca II roku.

15 godzin, 2 ECTS

koordynator: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

prowadzący: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

cykl zajęć: 5 spotkań po 2 godziny, całość zajęć prowadzona zdalnie

Harmonogram zajęć: 2023-2024L Etyka badań.xlsx

Rejestracja na zajęcia od 06.02.2024, godz. 10:00 w USOSweb

Doktoranci rejestrują się do jednej z grup właściwych dla ich obszaru kształcenia (patrz harmonogram zajęć) albo do wspólnej grupy anglojęzycznej.

img

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

30 godzin, 5 ECTS (wraz ze złożeniem wniosku grantowego) + szkolenie research data i open access

Zajęcia sugerowane dla I roku, zwłaszcza osób przygotowujących projekty grantowe. Obowiązkowe do zrealizowania do końca II roku.

Zajęcia przygotowujące do złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego. Zaliczeniem zajęć jest złożenie wniosku – do końca drugiego roku kształcenia.

Zajęcia złożone z trzech elementów:

  1. Spotkania informacyjne – Dział Projektów
  2. Szkolenie z zakresu danych badawczych i otwartego dotępu.
  3. Warsztaty ze specjalistami wspierającymi przygotowanie wniosku

Spotkania informacyjne – informacje wkrótce

Warsztaty – oddzielne dla poszczególnych obszarów, według harmonogramu (w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych prowadzący przypisani są do kilku dyscyplin, doktoranci pozostałych dyscyplin mogą wybrać prowadzącego).

Harmonogram warsztatów i szkolenia: 2023-2024L Przygotowanie projektów.xlsx

Rejestracja na warsztaty od 06.02.2023, godz. 10:00 w USOSweb

img

Warsztaty doktoranckie - prezentacja planu badawczego

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów drugiego roku, którzy przystępują do oceny śródokresowej.

Zajęcia polegają na szlifowaniu umiejętności prezentacji swoich badań przed audytorium naukowym. Kładą szczególny nacisk na prezentację podczas oceny śródokresowej.

Harmonogram warsztatów: 2023-2024L Warsztaty doktorackie.xlsx

Zajęcia nie wymagają rejestracji – doktoranci są umieszczeni w odpowiednich grupach.

W razie potrzeby dopisania lub wypisania z zajęć prosimy o kontakt z biurem SD.

img

Planowanie kariery naukowej

8 godzin, 1 ECTS

Cykl 10 spotkań z doświadczonymi naukowcami dotyczącymi rozwoju ich kariery. Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest obecność na co najmniej 4 spotkaniach.

Zajęcia sugerowane dla I roku (wspierają przygotowanie IPB).

Harmonogram zajęć: Planowanie kariery naukowej 2023-2024 aktualizacja 26.04.2024

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

30 godzin, 4 ECTS

Zajęcia podzielone na dwie części:

  • ćwiczenia z badaczami doświadczonymi w przygotowywaniu publikacji naukowych i pracy z tekstem naukowym
  • spotkania z redaktorami prestiżowych czasopism naukowych

Ćwiczenia – 15 godzin zajęć w grupach podzielnych na dyscypliny

Harmonogram: 2023-2024L Przygotowanie tekstów.xlsx

Rejestracja na ćwiczenia od 06.02.2024 godz. 10:00 w USOSweb

Spotkania z redaktorami

Każdy doktorant ma obowiązek do końca swojego kształcenia uczestniczyć w co najmniej trzech takich spotkaniach (roczniki 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) lub jednym spotkaniu (rocznik 2023/2024). Terminarz spotkań będzie publikowany na bieżąco na oddzielnej stronie internetowej.

img

Academic English II

60 godzin (30 w semestrze zimowym i 30 w semestrze letnim), 4 ECTS

Kontynuacja zajęć z semestru zimowego. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej. Zajęcia dla wszystkich doktorantów, w tym wdrożeniowych i obcojęzycznych.

Zajęcia w podziale na dyscypliny, realizowane blokach trzygodzinnych przez cały semestr.

Harmonogram zajęć: 2023-2024L Academic English.xlsx

Zajęcia nie wymagają logowania – doktoranci przepisywani są z grup z semestru zimowego – ewentualne zmiany należy omówić z prowadzącymi i zgłosić do biura SD.

img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

15 godzin, 2 ECTS

Prowadzący: dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ, dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Zajęcia w dwóch grupach obszarowych do wyboru dla dyscyplin nauk humanistycznych, nauk teologicznych oraz nauk społecznych. Oddzielne zajęcia dla doktorantów dyscyplin artystycznych.

Harmonogram zajęć: 2023-2024L Prawo własności intelektualnej.xlsx

Rejestracja na zajęcia od 06.02.2024 godz. 10:00

Grupa anglojęzyczna, doktoranci wdrożeniowi i obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych – zajęcia dla tych doktorantów odbyły się w semestrze zimowym. W przypadku konieczności nadrobienia zajęć prosimy o kontakt z prowadzącą.

img

Autoprezentacja i upowszechnianie badań

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia, w czasie których młodzi badacze nauczą się, jak skutecznie prowadzić komunikację naukową w przestrzeni publicznej – jak prezentować wyniki swoich badań w mediach, w szkołach, w postaci tekstów czy też na festiwalach naukowych.

Szerszy opis: Autoprezentacja i upowszechnianie badań (link)

Harmonogram: 2023-2024L Autoprezentacja.xlsx

Rejestracja w USOSweb: 06.02.2024 godz. 10:00

img

Lektorat języka angielskiego i pozostał lektoraty

zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe), 2 ECTS

Kontynuacja zajęć z pierwszego semestru – doktoranci zostaną przeniesieni do grup bez rejestracji.

W przypadku konieczności zmiany prosimy o kontakt z biurem SD.

img

Zajęcia fakultatywne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć fakultatywnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z opisem. W przypadku braku danych w tabeli, szczegóły będą ustalone z zarejestrowanymi doktorantami. Zajęcia opisane jako „Polish/English” będą prowadzone po angielsku, jeżeli zapiszą się na nie niepolskojęzyczni doktoranci.

Oferta: 2023-2024L facultative classes.xlsx

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 08.02.2024 o godzinie 10:00.

img
return to top