Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podział środków dla doktorantów w roku 2024

Pani Dziekan Szkoły Doktorskiej podjęła wstępną decyzję o podziale środków na działalność naukową i artystyczną doktorantów w roku budżetowym 2024. Decyzja może ulec zmianie, ponieważ nie został jeszcze ustalony budżet jednostki.

Wysokość środków przyznanych Szkole Doktorskiej: 422 000 zł, w tym:

  • 118 800 zł (300 zł/os.) w indywidualnej dyspozycji każdego doktoranta, który rozpoczął kształcenie nie później niż do 31 marca 2024 roku – do wydania i rozliczenia do 30 września
  • 25 000 zł – rezerwa dziekańska
  • 278 200 zł pula do podziału w konkursach ogłaszanych przez Szkołę Doktorską.

Wstępny harmonogram konkursów (ostateczny termin składania wniosków):

  1. 2 lutego 2024
  2. 17 maja 2024
  3. 11 października 2024 (konkurs zostanie ogłoszonych jeżeli pozostaną niewydane środki)

Informacja o szczegółach ogłoszonego konkursu i o rozstrzygnięciu poprzednich konkursów w roku 2024 na środki na działalność naukową doktorantów znajduje się w zakładce Konkurs dla doktorantów – poniżej.

img

Regulamin podziału środków i organizacji konkursów

Wersja polska: Regulamin podziału środków 2024

Wersja angielska: Regulations on spending funds 2024

return to top