Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Procedura powołania komisji ewaluacyjnych dla doktorantów I roku w roku akademickim 2021/2022

I

Promotorzy – do 11 kwietnia przedstawiają propozycję 5 kandydatów do komisji ewaluacyjnej doktoranta.

Wymagania co do listy kandydatów:

  • co najmniej 2 osoby to nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora
  • co najmniej 2 osoby to nauczyciele akademiccy zatrudnieni w innej uczelni lub jednostce badawczej, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską

Zadaniem promotora jest uzyskanie wstępnej akceptacji tych osób na pracę w roli członka komisji ewaluacyjnej doktoranta, przy jednoczesnej informacji, że ostateczny wybór trzech spośród kandydatów należeć będzie do dyrektora instytutu; kandydatom do pracy w komisji ewaluacyjnej warto przekazać informację o działaniu komisji: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/ocena-srodokresowa/

zestawienie tych osób w tabeli (załącznik: komisje ewaluacyjne dla doktorantów z rocznika 2021 – formularz dla promotorów) należy przesłać do 11 kwietnia do prodziekana Szkoły Doktorskiej, prof. dr. hab. Michała Baczyńskiego, poprzez link: https://ssd.us.edu.pl/index.php/s/kWadQuleVwj1Izi (bezpieczny link do przestrzeni na serwerze UŚ, bez możliwości podglądu wprowadzonych treści).

II

Dyrektorzy instytutów – do 30 kwietnia wybierają z przedstawionej listy 3 osoby.

III

Biuro Szkoły Doktorskiej kontaktuje się z wybranymi osobami i pyta o zgodę. Po akceptacji, dziekan Szkoły Doktorskiej powołuje komisje zarządzeniem, a biuro informuje o harmonogramie prac.

return to top