Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Oferta zajęć fakultatywnych organizowanych przez Szkołę Doktorską

zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym 2021 – oferta

zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym 2021 – oferta

Rejestracja na zajęcia w systemie USOS odbędzie się w dwóch turach:

13-14 października – każdy doktorant może wybrać jedne zajęcia

15-16 października – każdy doktorant może wybrać dowolną liczbę zajęć

Zajęcia fakultatywne i formy ich zaliczenia

Doktoranci przyjęci w roku akademickim 2020/2021 i później mają obowiązek zaliczenia zajęć fakultatywnych za łącznie 9 ECTS w trakcie kształcenia, przy czym co roku powinni uczestniczyć w co najmniej jednych zajęciach (odstępstwa należy uzgadniać podaniem do dziekana).

Doktoranci mogą zaliczać zajęcia:

  • uczestnicząc w zajęciach oferowanych przez Szkołę Doktorską (oferta powyżej)
  • uczestnicząc w zajęciach oferowanych przez studia doktoranckie i studia magisterskie – wymaga to najpierw uzgodnienia z koordynatorem obszaru ze strony SD i prowadzącym zajęcia ze strony wydziału.
  • uczestnicząc w zajęciach innych szkół doktorskich na innych uczelniach (lub MŚSD) – także wymaga to najpierw uzgodnienia z koordynatorem obszaru ze strony SD i prowadzącym zajęcia ze strony wydziału.

W przypadku zajęć realizowanych poza UŚ Szkoła Doktorska nie negocjuje w imieniu doktorantów, ale może wesprzeć odpowiednim zaświadczeniem czy listem referencyjnym, jeżeli druga strona tego sobie zażyczy.

Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów – doktorant zgłasza zajęcia w Szkole Doktorskiej (formularz będzie udostępniony do 15 października).

return to top