Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Humanistów – III misja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

23.02.2021 - 09:01 aktualizacja 23.02.2021 - 09:01
Redakcja: am
Tagi: Uniwersytet Humanistów

logotypy: UH Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

W pierwszym tygodniu drugiego semestru roku akademickiego 2020/2021 uroczyście inaugurują swoje działania, aż cztery jednostki Uniwersytetu Humanistów, a mianowicie:

Uniwersytet Polonistów: 23 lutego 2021 roku

Uniwersytet Młodych Naukowców: 24 lutego 2021 roku

Uniwersytet Dialogu: 25 lutego 2021 roku

Uniwersytet Kulturoznawców: 27 lutego 2021 roku

Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powstał z chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz z przekonania o sile uczenia się od siebie wzajemnie. Z potrzeby inspirowania się wzajemnie do krytycznego i twórczego myślenia. Jest to projekt przygotowany w ramach konkursu pt. „Trzecia Misja Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynatorkom projektu zależy na tym, aby „ projekt, zrodzony ze szczerego przekonania o społecznej odpowiedzialności nauki i kulturotwórczej roli Uniwersytetu, przygotowany i realizowany przez ludzi zaangażowanych w swoje otoczenie, stał się ważną przestrzenią współpracy”

Propozycje edukacyjne Uniwersytetu  kierowane są do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego: młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych osób pracujących, tj. niestudiujących nauczycieli, zwłaszcza polonistów oraz pracowników instytucji kultury w wieku 35+.

I tak, odpowiednio, w ramach Uniwersytetu Humanistów zostało stworzonych i uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek: dla nauczycieli, głównie polonistów – Uniwersytet Polonistów (UP), dla pracowników instytucji kultury – Uniwersytet Kulturoznawców (UK), a dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Uniwersytet Dialogu (UD), Mobilny Uniwersytet Młodzieży (MUM) oraz Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN). Każda jednostka posiada odmienną wewnętrzną organizację, proponując różne formy aktywności: wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, prace w zespołach projektowych, wizyty studyjne, a także wydarzenia edukacyjne, panele dyskusyjne i konsultacje eksperckie.

Projekt koordynują: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ, dr Monika Gawlak, dr Julia Legomska, dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ oraz  dr Magdalena Ochwat.

Więcej informacji na stronie: http://www.uniwersytethumanistow.us.edu.pl/pl/domowa/

return to top