Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Weave-UNISONO

21.05.2021 - 16:32 aktualizacja 30.12.2021 - 14:54
Redakcja: am
Tagi: NCN

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe, a jego celem jest uproszczenie procesu składania i oceny wniosków na wielostronne, wspólne międzynarodowe projekty badawcze. Program Weave jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”), w oparciu o procedurę LAP, wspólnie z instytucjami partnerskimi:

  • Austrii  Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”),
  • Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”)
  • ze Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”)
  • ze Szwajcarii Swiss National Science Foundation (zwaną dalej SNSF),
  • z Niemiec German Research Foundation – Deutsche Forschungsgemeinschaft (zwaną dalej DFG).

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskimi zespołami badawczymi z: Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych dla nich instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN  oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji współpracującej z daną agencją wiodącą.

Nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących.

Więcej szczegółów na stronie NCN.

return to top