Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

NCN

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Granty NCN dla pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ

Miło nam powiadomić, że w konkursach NCN zakwalifikowane zostały do finansowania następujące wnioski:   w ramach konkursu OPUS 22 na projekty badawcze: tytuł projektu: Mapowanie growej biopolityki: paradygmaty immunologiczne w grach cyfrowych kierownik projektu: dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ streszczenie popularnonaukowe: opis projektu w formacie .pdf przyznana kwota: 270 840 zł   w ramach...

Kategorie: grantyprojekty
tagi :
więcej

MINIATURA 6 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych...

Kategorie: informacje
tagi :
więcej

Nabór wniosków do konkursu SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Nabór wniosków trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r....

Kategorie: grantywiadomości
tagi :
więcej

Granty NCN dla pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ

Miło nam poinformować, że na listach rankingowych działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe znalazły się projekty pracowników Wydziału Humanistycznego. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie kierowali wcześniej projektami finansowanymi przez NCN. Grant można było otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze...

Kategorie: grantyosiągnięciawiadomości
tagi :
więcej

Grant NCN dla dr Magdaleny Malinowskiej

Dr Magdalena Malinowska z Instytutu Literaturoznawstwa UŚ otrzymała grant MINIATURA Narodowego Centrum Nauki, który pozwoli na sfinansowanie trzymiesięcznego stażu naukowego pod opieką prof. Olgi Hel-Bongo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Laval w Quebecu. Planowane działanie naukowe wpisuje się w szerszy projekt „Afrykańskie projekcje przyszłości. Afrofuturyzm w literackich i filmowych narracjach kobiecych”, którego zasadniczym celem będzie wypracowanie...

Kategorie: grantyosiągnięciawiadomości
tagi :
więcej

POLONEZ BIS 1

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 1 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

PRELUDIUM BIS 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł,...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
return to top