Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Bez kategorii

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nagroda im. Karin Biermann dla dr. Mirosława Węckiego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Historii – dr Mirosław Węcki został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Karin Biermann za badania śląskoznawcze (Karin Biermann-Preis für Schlesienforschung). Nagrodę przyznała Fundacja dla kultury Śląska (Stiftung Kulturwerk Schlesien) z Würzburga za książkę pt. „Fritz Bracht – Gauleiter von Oberschlesien. Biographie”, (Paderborn 2021). Wręczenie nagrody odbyło się 18 czerwca 2022...

Kategorie: Bez kategoriiosiągnięciawiadomości
więcej

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

NAWA PRELUDIUM BIS

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu NCN PRELUDIUM BIS. Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

POLONEZ BIS 1

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 1 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

PRELUDIUM BIS 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł,...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

SONATA 17

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 17 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
więcej

OPUS 22

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy w swoim dorobku naukowym posiadają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (naukowiec nie musi posiadać stopnia doktora). Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave,...

Kategorie: Bez kategorii
tagi :
return to top