Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli efektem prac grupy projektowej dr Dagmary Gałajdy

07.11.2022 - 13:25 aktualizacja 07.11.2022 - 13:57
Redakcja: mn

Grupa projektowa dr Dagmary Gałajdy z Instytutu Językoznawstwa, działająca w roku akademickim 2021/2022 w ramach II edycji konkursu „Współmyślenie w humanistyce” (tytuł zajęć: Badania nad dobrostanem z perspektywy psycholingwistycznej) zakończyła prace 30 czerwca br., czego wynikiem są materiały dydaktyczne dostępne do bezpłatnego pobrania pod linkiem. Więcej informacji na temat inicjatywy, Autorki zawarły we wstępie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i ich promocją wśród nauczycieli.

Dr Gałajda kontynuuje współpracę z kolejną grupą studentów, tym razem w ramach wygranej w konkursie „Współmyślenie, współdziałanie” („Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”). Efektem prac zespołu będzie publikacja naukowa.

Konkurs „Współmyślenie w humanistyce” został zrealizowany w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

złączone ręce

return to top