Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie widok z lotu ptaka na wieżowce i Stare Miasto w Warszawie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Międzynarodowe studia polskie

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Masz zdolności humanistyczne i społeczne, ale niekoniecznie chcesz wykorzystać je tylko do zgłębiania wiedzy teoretycznojęzykowej i literaturoznawczej?

studia interdyscyplinarne

Zapraszamy na kierunek międzynarodowe studia polskie – interdyscyplinarne studia, które łączą wiedzę o języku polskim i językach świata, literaturze polskiej i światowej i wiedzę z zakresu kulturoznawstwa z kontekstami światowymi (w konfrontacji z kulturami różnych regionów europejskich i pozaeuropejskich) z wiedzą i kompetencjami interkulturowymi, międzyetnicznymi.

grupy międzynarodowe

Studenci tego kierunku już od pierwszego roku uczą się w grupach międzynarodowych, co daje możliwość poznania przedstawicieli innych kultur, uczy tolerancji i otwiera szerokie perspektywy patrzenia na własną kulturę.

W programie studiów znajduje się bogata oferta przedmiotów poświęconych wybranym zagadnieniom kultury, języka, literatury, historii czy sztuki, a ponadto przedmioty z zakresu komunikacji personalnej oraz międzykulturowej.

Oferowane w ramach kierunku specjalności są dobrze dostosowane do rynku pracy.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Dodatkowym atutem międzynarodowych studiów polskich są atrakcyjne praktyki w instytucjach kulturalnych, oświatowych i różnorakich firmach międzynarodowych, które przygotowują do pracy zawodowej.

Doświadczenia można też zdobywać podczas wyjazdów do innych europejskich uczelni w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ oraz innych programów i projektów, a także w kontakcie z zagranicznymi studentami i wykładowcami przyjeżdżającymi do Polski dzięki różnym projektom i umowom o współpracy.

Studia gwarantują gruntowną i przydatną wiedzę przekazaną przez rzetelnych, kompetentnych i świetnie obeznanych ze swoją dziedziną wykładowców, którzy wykazują się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną zdobytą podczas wieloletniej pracy w środowiskach międzynarodowych, są praktykami, którzy w działaniu sprawdzili swoją wiedzę.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (magisterskie) poświęcone są szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Program studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

SPECJALNOŚCI

doradztwo kulturowe


Specjalność ta umożliwi pracę w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym oraz instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i przyznawaniem środków na międzynarodowe projekty, międzynarodowe staże i stypendia; studenci zyskują wiedzę zarówno z dziedziny najciekawszych zjawisk kulturowych, jak i kontekstu formalnego pozwalającego realizować swoje i cudze pasje.

publicystyka kulturowa


Specjalność przygotuje do pracy w mediach w charakterze dziennikarza czy media workera, daje wiedzę o współczesnych sposobach działania nowych mediów, pozwalających dotrzeć do nowych odbiorców, kolejnych pokoleń; przedstawia nowe kanały przekazu i techniki najbardziej odpowiednie dla tych kanałów.

translatoryka


Specjalność ta ułatwi pracę tłumaczom; oferuje wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów artystycznych i użytkowych; studenci uczą się redakcji i weryfikacji tłumaczeń i prezentuje prawne i instytucjonalne aspekty pracy tłumacza.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

Co wyróżnia nasz kierunek?

 • nauka w międzynarodowym gronie (w zajęciach uczestniczą studenci polscy i zagraniczni, językiem wykładowym jest język polski),
 • zajęcia z wykładowcami z zagranicznych uczelni, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • projektowanie i realizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych na uczelni i poza nią,
 • możliwość nauki języków (np. czeski, włoski, hiszpański, chiński, koreański) z native speakerem

 • wyjazdy do placówek dyplomatycznych, spotkania z ludźmi kultury, biznesu oraz z dyplomatami,
 • możliwości odbycia ciekawych praktyk w kraju i za granicą

Kierunek otwiera możliwości dla osób ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje liderów, pozwala uczestniczyć w tworzeniu projektów, dzięki którym można odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego wspaniałość kultury w różnych regionach świata.

Kierunek wyzwala kreatywność i przedsiębiorczość, proponuje działania niestandardowe, które przygotowują do życia i działania w zmieniającym się wciąż w świecie.

 • biu­ra firm, instytucje i korporacje prowadzące międzynaro­dową działalność biznesową lub agencje doradzające w takiej działalności
 • rzecznik prasowy firmy, pracownik odpowiedzialny za public relations i sku­teczną komunikację z partnerami zagranicznymi w firmach, instytucjach, agencjach
 • agencje i biura turystyczne organizujące kulturowe wycieczki po Polsce i innych regionach świata dla turystów polskich i zagranicznych
 • placówki i służby dyplomatyczne (ambasady, konsulaty, Instytuty Polskie), instytucje zajmujące się międzynarodową wymianą kulturalną
 • placówki, instytucje, jednostki międzynarodowe, jednostki działające w ramach programów Unii Europejskiej wspierające europejskie sektory kultury i kreatywne
 • fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego

Poznaj nas lepiej

Aktywność studentów

MADE IN POLAND

Made in Poland

Projekt edukacyjny studentów Uniwersytetu Śląskiego promujący polskie kino wśród obcojęzycznych studentów UŚ.

dłonie pokryte mapą świata

Oferta programów wiedza z zakresu kultur regionów:

 • kultury narodowe:
  gruzińska, chińska, japońska i in.
 • kultury ponadnarodowe:
  środkowoeuropejska, śródziemnomorska, wschodniosłowiańska, bałtycka, dalekowschodnia
 • kultury transnarodowe:
  śląska

okładka czasopisma "W Kręgu Języków i Kultur"

„W Kręgu Języków i Kultur. Rocznik studentów i doktorantów międzynarodowych studiów polskich”

 

Czasopismo zawiera artykuły powstałe na podstawie prac dyplomowych studentów.

Z publikacjami można zapoznać się na stronie SJiKP.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Rozwadowski

e-mail: krzysztof.rozwadowski@us.edu.pl
tel.: 32 200 9171
p. C0.25

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

return to top