Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie widok z lotu ptaka na wieżowce i Stare Miasto w Warszawie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Międzynarodowe studia polskie

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Masz zdolności humanistyczne i społeczne, ale niekoniecznie chcesz wykorzystać je tylko do zgłębiania wiedzy teoretycznojęzykowej i literaturoznawczej?

studia interdyscyplinarne

Zapraszamy na kierunek międzynarodowe studia polskie – interdyscyplinarne studia, które łączą wiedzę o języku polskim i językach świata, literaturze polskiej i światowej i wiedzę z zakresu kulturoznawstwa z kontekstami światowymi (w konfrontacji z kulturami różnych regionów europejskich i pozaeuropejskich) z wiedzą i kompetencjami interkulturowymi, międzyetnicznymi.

grupy międzynarodowe

Studenci tego kierunku już od pierwszego roku uczą się w grupach międzynarodowych, co daje możliwość poznania przedstawicieli innych kultur, uczy tolerancji i otwiera szerokie perspektywy patrzenia na własną kulturę.

W programie studiów znajduje się bogata oferta przedmiotów poświęconych wybranym zagadnieniom kultury, języka, literatury, historii czy sztuki, a ponadto przedmioty z zakresu komunikacji personalnej oraz międzykulturowej.

Oferowane w ramach kierunku specjalności są dobrze dostosowane do rynku pracy.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Dodatkowym atutem międzynarodowych studiów polskich są atrakcyjne praktyki w instytucjach kulturalnych, oświatowych i różnorakich firmach międzynarodowych, które przygotowują do pracy zawodowej.

Doświadczenia można też zdobywać podczas wyjazdów do innych europejskich uczelni w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ oraz innych programów i projektów, a także w kontakcie z zagranicznymi studentami i wykładowcami przyjeżdżającymi do Polski dzięki różnym projektom i umowom o współpracy.

Studia gwarantują gruntowną i przydatną wiedzę przekazaną przez rzetelnych, kompetentnych i świetnie obeznanych ze swoją dziedziną wykładowców, którzy wykazują się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną zdobytą podczas wieloletniej pracy w środowiskach międzynarodowych, są praktykami, którzy w działaniu sprawdzili swoją wiedzę.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia (licencjat) poświęcone są kulturze polskiej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Przeznaczone są dla osób ciekawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe i umiejętnie poruszać się w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

SPECJALNOŚCI

kultura i komunikacja w biznesie


Jest to specjalność dla tych, którzy  chcą połączyć wiedzę o relacjach międzykulturowych z pracą w firmach polskich za granicą, firmach zagranicznych w Polsce, filiach i korporacjach międzynarodowych; przygotowuje do komunikowania się i umiejętności właściwego zachowania w środowiskach inter- i wielokulturowych i wieloetnicznych.

kultura i komunikacja w turystyce


Specjalność ta będzie odpowiednia dla tych, którzy pragną  organizować wyprawy kulturowe, działać na polu promocji polskiej kultury w świecie i kultur innych narodów i państw w Polsce; to specjalność dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i swoje kompetencje w dziedzinie popularyzowania i upowszechniania dawnej i współczesnej kultury jako elementów łączących w świecie.

kultura i komunikacja w dyplomacji


Specjalność ta będzie odpowiednia dla osób, które marzą o karierze w polityce i dyplomacji, stwarza możliwość spotykania się z polskimi dyplomatami działającymi w różnych placówkach na świecie (ambasadach, konsulatach i Instytutach Polskich) oraz z byłymi i aktualnymi dyplomatami innych państwa w Polsce; daje sporą dawkę wiedzy interkulturowej, etykietalnej, pragmatycznej, pozwalającej odpowiednio się znaleźć w różnorodnych środowiskach.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia (magisterskie) poświęcone są szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Program studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

SPECJALNOŚCI

doradztwo kulturowe


Specjalność ta umożliwi pracę w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym oraz instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i przyznawaniem środków na międzynarodowe projekty, międzynarodowe staże i stypendia; studenci zyskują wiedzę zarówno z dziedziny najciekawszych zjawisk kulturowych, jak i kontekstu formalnego pozwalającego realizować swoje i cudze pasje.

publicystyka kulturowa


Specjalność przygotuje do pracy w mediach w charakterze dziennikarza czy media workera, daje wiedzę o współczesnych sposobach działania nowych mediów, pozwalających dotrzeć do nowych odbiorców, kolejnych pokoleń; przedstawia nowe kanały przekazu i techniki najbardziej odpowiednie dla tych kanałów.

translatoryka


Specjalność ta ułatwi pracę tłumaczom; oferuje wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów artystycznych i użytkowych; studenci uczą się redakcji i weryfikacji tłumaczeń i prezentuje prawne i instytucjonalne aspekty pracy tłumacza.

 • biu­ra firm, instytucje i korporacje prowadzące międzynaro­dową działalność biznesową lub agencje doradzające w takiej działalności
 • rzecznik prasowy firmy, pracownik odpowiedzialny za public relations i sku­teczną komunikację z partnerami zagranicznymi w firmach, instytucjach, agencjach
 • agencje i biura turystyczne organizujące kulturowe wycieczki po Polsce i innych regionach świata dla turystów polskich i zagranicznych
 • placówki i służby dyplomatyczne (ambasady, konsulaty, Instytuty Polskie), instytucje zajmujące się międzynarodową wymianą kulturalną
 • placówki, instytucje, jednostki międzynarodowe, jednostki działające w ramach programów Unii Europejskiej wspierające europejskie sektory kultury i kreatywne
 • fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego

Poznaj nas lepiej

Co wyróżnia nasz kierunek?

 • nauka w międzynarodowym gronie (w zajęciach uczestniczą studenci polscy i zagraniczni, językiem wykładowym jest język polski),
 • zajęcia z wykładowcami z zagranicznych uczelni, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • projektowanie i realizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych na uczelni i poza nią,
 • możliwość nauki języków (np. czeski, włoski, hiszpański, chiński, koreański) z native speakerem

 • wyjazdy do placówek dyplomatycznych, spotkania z ludźmi kultury, biznesu oraz z dyplomatami,
 • możliwości odbycia ciekawych praktyk w kraju i za granicą

Kierunek otwiera możliwości dla osób ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje liderów, pozwala uczestniczyć w tworzeniu projektów, dzięki którym można odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego wspaniałość kultury w różnych regionach świata.

Kierunek wyzwala kreatywność i przedsiębiorczość, proponuje działania niestandardowe, które przygotowują do życia i działania w zmieniającym się wciąż w świecie.

Aktywność studentów

MADE IN POLAND

Made in Poland

Projekt edukacyjny studentów Uniwersytetu Śląskiego promujący polskie kino wśród obcojęzycznych studentów UŚ.

dłonie pokryte mapą świata

Oferta programów wiedza z zakresu kultur regionów:

 • kultury narodowe:
  gruzińska, chińska, japońska i in.
 • kultury ponadnarodowe:
  środkowoeuropejska, śródziemnomorska, wschodniosłowiańska, bałtycka, dalekowschodnia
 • kultury transnarodowe:
  śląska

okładka czasopisma "W Kręgu Języków i Kultur"

„W Kręgu Języków i Kultur. Rocznik studentów i doktorantów międzynarodowych studiów polskich”

 

Czasopismo zawiera artykuły powstałe na podstawie prac dyplomowych studentów.

Z publikacjami można zapoznać się na stronie SJiKP.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Rozwadowski

e-mail: krzysztof.rozwadowski@us.edu.pl
tel.: 32 200 9171
p. C0.25

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

return to top