Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności językowe w zakresie któregoś z języków słowiańskich (czeskiego, chorwackiego, słowackiego, ale również bułgarskiego, macedońskiego, serbskiego lub słoweńskiego) i wiążą swoją przyszłość z pracą tłumacza lub w sektorze turystycznym, w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych bądź też firmach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak np. Czechy, Chorwacja, Słowacja czy Słowenia.

Studenci i studentki, prócz nauki wybranego języka, poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich, uczestniczą w zajęciach z tłumaczenia pisemnego i ustnego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe), uczestnicząc w licznych projektach i wyjazdach: szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych, wycieczkach edukacyjnych, a także w ramach nieobowiązkowych praktyk zawodowych.

Zajęcia praktyczne z języka i przekładu prowadzą m.in. tłumacze przysięgli oraz lektorzy z krajów słowiańskich, native speakerzy.

W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ oraz dzięki umowom bilateralnym studiujący wyjeżdżają na stypendia, szkoły letnie oraz praktyki m.in. do Bułgarii, Czech, Chorwacji, Macedonii Północnej, Serbii, Słowacji czy Słowenii.

 

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Na pierwszym stopniu studiów kierunek filologia słowiańska oferuje trzy specjalności:

czeską, chorwacką i słowacką.

Podstawę procesu dydaktycznego stanowi kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka wybranej specjalności wraz z niezbędnymi elementami historyczno-kulturowymi.

Obok doskonalenia sprawności językowych oraz umiejętności pracy z nowymi technologiami, kształcenie obejmuje również pogłębioną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą.

Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka słowiańskiego.

Absolwenci i Absolwentki studiów pierwszego stopnia legitymują się zarówno płynną znajomością dwóch języków słowiańskich, a także szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzą o charakterze kulturowym obejmującą znajomość reprezentatywnych dzieł literatur słowiańskich i realiów słowiańskiego obszaru językowo-kulturowego.

STUDIA II STOPNIA

W roku akademickim 2024/2025 na II stopniu studiów możliwe jest uruchomienie grup: czeskiejchorwackiej lub słoweńskiej (warunkiem otwarcia danej grupy językowej jest wypełnienie określonego limitu).

W czasie studiów studenci i studentki nabywają nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych języków, literatur i kultur, kształcenie obejmuje również pogłębioną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą.

SPECJALNOŚCI

Na II stopniu studiów na kierunku filologia słowiańska oferowane są dwie specjalności:

TŁUMACZENIOWA przeznaczona dla absolwentów i absolwentek studiów licencjackich filologii słowiańskiej oraz dowolnego kierunku ze znajomością wybranego języka słowiańskiego na poziomie B1 ESOKJ.

Zapewnia osobom studiującym wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki pierwszego języka kierunkowego, bloki przedmiotów specjalizacyjnych – tłumaczeniowych, takich jak: przekład pisemny tekstów publicystycznych i literackich, przekład tekstów w usługach publicznych, przekład tekstów prawnych i prawniczych, przekład tekstów marketingowych, tłumaczenie ustne czy tłumaczenie audiowizualne.

Absolwent/Absolwentka tej specjalności biegle posługuje się pierwszym i drugim językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia). Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych, posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w pracy tłumacza oraz technik i narzędzi w pracy tłumacza. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących do pisania pracy magisterskiej oraz do pracy naukowej – przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną.

Studia slawistyczne na tej specjalności przygotowują osoby studiujące do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

WSPÓŁCZESNE JĘZYKI I KULTURY SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH I ZACHODNICH przeznaczona dla absolwentów i absolwentek dowolnego kierunku studiów licencjackich, od których nie jest wymagana znajomość języka kierunkowego – nauka wybranego języka słowiańskiego rozpoczynana jest od podstaw.

Zapewnia wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy w branży kulturalnej, turystycznej lub biznesowej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim: doskonalenie kompetencji językowych, komunikacyjnych i socjokulturowych w zakresie wybranego języka słowiańskiego oraz zachodnioeuropejskiego, bloki przedmiotów specjalizacyjnych dotyczących języków, literatur i kultur słowiańskich, realioznawstwa czy mitologii i folkloru. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących do pisania pracy magisterskiej oraz do pracy naukowej – przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną.

Celem procesu kształcenia jest stworzenie studiującym możliwości zapoznania się z najważniejszymi ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie umiejętności przygotowujących studentów i studentki do podjęcia pracy w obszarach wymagających znajomości języka i realiów krajów południowo- i zachodniosłowiańskich oraz przygotowania filologicznego.

– w firmach zagranicznych prowadzących działalność w Polsce,
– w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i badawczych,
– w turystyce i sektorze usług oraz centrach obsługi klientów,
– w jednostkach dyplomatycznych,
– w szeroko pojętym sektorze usług,
– w biurach tłumaczeń,
– w wydawnictwach,
– w przemyśle kreatywnym/audiowizualnym,
– w polskich firmach, podmiotach społeczno-gospodarczych, strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących z krajami południowej i zachodniej Słowiańszczyzny.

Poznaj nas lepiej

Perspektywa studentów

Ukończenie studiów na śląskiej slawistyce dało mi nie tylko możliwość zatrudnienia się w światowej korporacji, ale przede wszystkim dało mi wybór miejsca pracy. Ze studiów i wyjazdów stypendialnych zrodziła się pasja do kultury bułgarskiej, którą pielęgnuję do dziś. Drugi raz wybrałabym tak samo.

Krystyna Łabędzka, absolwentka bułgarystyki

W trakcie studiów, wykorzystując trzymiesięczne wakacje, pracowałam jako rezydent i pilot wycieczek w Chorwacji i Czarnogórze. Z biegiem czasu studia udało mi się połączyć także z pracą w Konsulacie Republiki Serbii w Czeladzi. A w trakcie roku akademickiego szlifowałam swoje umiejętności tłumaczeniowe podczas licznych spotkań z profesorami i autorami z całych Bałkanów.

Dominika Dossman, absolwentka serbistyki i kroatystyki

Dzięki studiowaniu filologii słowiańskiej miałam okazję skorzystać z kilku stypendiów, które umożliwiły mi poznanie całych Bałkanów i nie tylko. Najwspanialszym doświadczeniem było studiowanie i pobyt w Serbii przez ponad 5 miesięcy, a także letnie szkoły języka macedońskiego – w Macedonii oczywiście! Na tym jednak mapa moich podróży w czasie studiów (i dzięki nim) się nie kończy.

Estera Sobalkowska, absolwentka serbistyki i macedonistyki

Zapisując się na filologię słowiańską na UŚ zakładałem, że dzięki studiom nauczę się ciekawego i nietuzinkowego języka. Jak się później okazało, w kulturze Słowian południowych zakochałem się bez pamięci. Podróżowanie po Bałkanach w ramach wymian studenckich było dla mnie niezwykle rozwijającym, bezcennym przeżyciem. Wszystko, co miałem okazję przeżyć i czego doświadczyć podczas pobytu w Dubrowniku i Lublanie zaowocowało możliwością podjęcia pracy w jednym z najlepszych centrów kreatywności w Europie, usytuowanym w samym sercu Słowenii. Języki, poznani ludzie, rozbudzona pasja do podróżowania oraz bałkańska kuchnia dały mi możliwość ułożenia swojej własnej barwnej i wyjątkowej mozaiki.

Marcin Szafron, absolwent słowenistyki i kroatystyki

Koło naukowe

Aktywność studentów

grupa studentów trzymających w dłoniach małe flagi Słowacji

Projekty, w których uczestniczyli nasi studenci:

  • warsztaty z praktykami biznesu (PwC),
  • warsztaty języka prawniczego,
  • tłumaczenia filmów na festiwal Kino na Granicy,
  • tłumaczenia dla festiwali literackich,
  • praktyki w wydawnictwie literackim za granicą,
  • europejskie konkursy przekładowe,
  • dni kultury poszczególnych krajów.

panorama Lublany

Miasta, w których studiują nasi studenci to m.in:

Bratysława, Praga, Brno, Kragujevac, Lublana, Ostrawa, Praga, Sarajewo, Skopje, Split, Wielkie Tyrnowo, Zagrzeb.

studenci na stoisku dotyczącym Słowenii

Slavdan – spotkanie z obliczami Słowiańszczyzny

Coroczne święto śląskiej slawistyki organizowane przez Koło Naukowe Slawistów UŚ Światowid. Studenci tworzą stoiska poszczególnych krajów słowiańskich, na których prezentują kuchnię, kulturę, języki i wiele innych ciekawostek związanych z danym regionem.

Podpatrzone na zajęciach

kolaż dwóch zdjęć przedstawiających studentów filologii słowiańskiej na zajęciach w biurze podróży

Studenci serbistyki na zajęciach w biurze podróży Rego Bis w Katowicach

Podczas odwiedzin studenci dowiedzieli się, na czym polega praca biura podróży w sezonie i poza nim, czego wymaga się od rezydentów turystycznych i pilotów wycieczek zagranicznych, jak wygląda sezon w krajach bałkańskich.

Na koniec zaproponowano naszym wychowankom udział w procesie rekrutacyjnym do pracy i przedstawienie swojego CV.

kolaż zdjęć z robienia martenic

Baba Marta

Z okazji święta wiosny – Baba Marta – obchodzonego 1 marca w Bułgarii, studenci poznali tradycję obdarowywania się biało-czerwonymi martenicami, które zrobione są z naturalnej, białej i czerwonej przędzy. Na warsztatach odkryli nie tylko znaczenie, legendy i symbolikę tego zwyczaju, ale też nauczyli się zaplatać martenice. W ludowych wyobrażeniach Baba Marta to kapryśna staruszka, która uosabia zmienną marcową pogodę. Jej dobry nastrój zapewnia słoneczną i ciepłą aurę, ale kiedy się zdenerwuje, niebo spowijają ponure chmury. Należy ją obdarować martenicami, by nie opóźniała nadejścia wyczekiwanej wiosny.

kolaż zdjęć z zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych

Nauka czy zabawa?

Czy nauka języka obcego wymaga poważnego podejścia, mozolnego wkuwania słówek i wielokrotnego powtarzania gramatyki?

Zdecydowanie nie! Przekonali się o tym studenci słowacystyki, którzy pogłębiali swoje umiejętności językowe grając w gry dydaktyczne i jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

grafika przedstawiająca podstawowe zwroty na przywitanie i pożegnanie w języku słoweńskim

Jak doskonalić wymowę w języku obcym?

Studenci 2. i 3. roku uczący się języka słoweńskiego wzięli udział w warsztatach fonetycznych, które przygotował i prowadził Martin Vrtačnik – konsultant językowy w teatrze, dziennikarz oraz speaker radiowy, na stałe związany z Teatrem Miejskim w Lublanie MGL – Mestno gledališče ljubljansko. Gość przygotował bardzo ciekawe ćwiczenia fonetyczne, pracował też z każdym studentem indywidualnie i dawał praktyczne wskazówki, jak poprawić wymowę w języku słoweńskim.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Iwona Seweryn

e-mail: iwona.seweryn@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 32
pok.: 1.24

ul. Grota-Roweckiego 5. 41-200 Sosnowiec

return to top