Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie Partenonu na Akropolu w Atenach, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Historia I stopnia stacjonarne

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata (od starożytności po wiek XX) i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń).

Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu nauk społecznych (filozofii, socjologii, nauk politycznych).

Oferowane specjalności:

  • administracyjno-samorządowa,
  • archiwalna i zarządzanie dokumentacją,
  • nauczycielska.

Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników, studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

return to top