Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie przedstawiające zbliżenie na głowę posągu Dawida Michała Anioła we Florencji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Historia sztuki

HISTORIA SZTUKI

Zawodowe studia I stopnia na kierunku historia sztuki obejmują pełny kurs historii sztuki wraz z zajęciami uzupełniającymi, poszerzającymi program zajęć o przedmioty specjalistyczne, między innymi konserwatorstwo i prawna ochrona dzieł sztuki oraz wstęp do muzealnictwa.

W związku ze specyfiką regionalną, szczególny nacisk położono na zjawiska artystyczne związane z obszarem historycznego Śląska, wprowadzając zajęcia kursowe poświęcone historii urbanistyki, historii Śląska, historii sztuki Górnego i Dolnego Śląska.

Innym obszarem wyróżniającym się w programie studiów jest historia sztuki XIX i XX wieku, z unikatowym w skali kraju modułem poświęconym historii sztuki międzywojnia. Problemy historii sztuki prezentowane są w ujęciu interdyscyplinarnym z uwzględnieniem osiągnięć innych nauk humanistycznych, między innymi filozofii, historii, ekonomii, heritologii, politologii i socjologii.

Znaczące miejsce w programie studiów zajmują przedmioty, których celem jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznych: opisu i analizy dzieła sztuki oraz techniki pisania pracy naukowej.

 

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

– w placówkach muzealnych,

– w domach kultury,

– w urzędach miasta,

– w urzędach konserwatorskich,

– w szkołach,

– w galeriach sztuki,

– przy organizacji wystaw,

– w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego (także przemysłowego).

Kampus Katowice

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

tel.: (32) 359 17 74
e-mail: historia.sztuki.wh@us.edu.pl

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

return to top