Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 i 2 stopnia na kierunku filologia rosyjska / filologia wschodniosłowiańska odbywać się będą w dniach od 27 września 2023 od godz. 12.00 do 4 października 2023 do godziny 12.00

ZGŁOSZENIA NADESŁANE PRZED 27 WRZEŚNIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!

Zapisy na seminaria magisterskie ze względu na trwający proces rekrutacji i kolejny planowany nabór mogą zostać przedłużone, bądź będą odbywać się w sposób indywidualny. Prosimy zainteresowanych kandydatów na studia drugiego stopnia o śledzenie komunikatów.

Prosimy o zapoznanie się z opisami problematyki seminariów licencjackich i magisterskich, zamieszczonymi poniżej w odpowiednich „kafelkach”: „Seminaria licencjackie” i „Seminaria magisterskie” znajdujących się pod opisem zasad obowiązujących podczas zapisów.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej („Uprzejmie proszę o wpisanie mnie do grupy seminaryjnej pani/pana… prof. dr hab. /dr hab./ dr itd.) należy przesyłać na adres mejlowy kierunku: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl obowiązkowo z opcją „do wiadomości” („DW”/”Dodaj Cc”) wybranego promotora (służbowe adresy mejlowe promotorów niżej). Prosimy pamiętać o podaniu swojego imienia i nazwiska oraz specjalności.

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację według wzoru: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora lub koordynatora zapisów o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2023/2024:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, prof. UŚ, która koordynuje zapisy do grup, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 i 2 stopnia na kierunku filologia rosyjska odbywać się będą w dniach od 23 września od godz. 8.00 do 30 września 2022 do godziny 15.00

ZGŁOSZENIA NADESŁANE PRZED 23 WRZEŚNIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!

Zapisy na seminaria magisterskie ze względu na trwający proces rekrutacji i drugi nabór planowany w drugiej połowie września mogą zostać przedłużone. Prosimy zainteresowanych kandydatów na studia drugiego stopnia o śledzenie komunikatów.

Prosimy o zapoznanie się z opisami problematyki seminariów licencjackich i magisterskich, zamieszczonymi poniżej w odpowiednich „kafelkach”: „Seminaria licencjackie” i „Seminaria magisterskie” znajdujących się pod opisem zasad obowiązujących podczas zapisów.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres mejlowy kierunku: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl obowiązkowo z opcją „do wiadomości” („DW”/”Dodaj Cc”) wybranego promotora (służbowe adresy mejlowe promotorów niżej).

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację według wzoru: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2022/2023:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, prof. UŚ, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2021/2022 (studia stacjonarne)

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 i 2 stopnia na kierunku filologia rosyjska odbywać się będą w dniach od 22 września do 28 września 2021 do godziny 15.00. 

ZGŁOSZENIA NADESŁANE PRZED 22 WRZEŚNIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!

Zapisy na seminaria magisterskie ze względu na trwający proces rekrutacji i drugi nabór planowany na koniec września/początek października mogą zostać przedłużone. Prosimy zainteresowanych kandydatów na studia drugiego stopnia o śledzenie komunikatów.

Prosimy o zapoznanie się z opisami problematyki seminariów licencjackich i magisterskich, zamieszczonymi poniżej w odpowiednich „kafelkach”: Seminaria licencjackie i Seminaria magisterskie.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres mejlowy kierunku: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl obowiązkowo z opcją do wiadomości wybranego promotora (służbowe adresy mejlowe promotorów niżej).

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2021/2022:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, prof. UŚ, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2020/2021

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 stopnia odbywać się będą do dnia 25 września (piątek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 2 stopnia odbywać się będą do dnia 15 października (czwartek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres e-mail: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl oraz na służbowy adres mejlowy promotora wybranego seminarium.

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2020/2021:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

return to top