Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2021/2022 (studia stacjonarne)

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 i 2 stopnia na kierunku filologia rosyjska odbywać się będą w dniach od 22 września do 28 września 2021 do godziny 15.00. 

ZGŁOSZENIA NADESŁANE PRZED 22 WRZEŚNIA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!

Zapisy na seminaria magisterskie ze względu na trwający proces rekrutacji i drugi nabór planowany na koniec września/początek października mogą zostać przedłużone. Prosimy zainteresowanych kandydatów na studia drugiego stopnia o śledzenie komunikatów.

Prosimy o zapoznanie się z opisami problematyki seminariów licencjackich i magisterskich, zamieszczonymi poniżej w odpowiednich „kafelkach”: Seminaria licencjackie i Seminaria magisterskie.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres mejlowy kierunku: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl obowiązkowo z opcją do wiadomości wybranego promotora (służbowe adresy mejlowe promotorów niżej).

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2021/2022:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, prof. UŚ, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

Zapisy na seminaria dyplomowe w roku akad. 2020/2021

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 1 stopnia odbywać się będą do dnia 25 września (piątek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zapisy do grup seminaryjnych na studiach 2 stopnia odbywać się będą do dnia 15 października (czwartek) 2020 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia z prośbą o wpisanie do konkretnej grupy seminaryjnej należy przesyłać na adres e-mail: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl oraz na służbowy adres mejlowy promotora wybranego seminarium.

W temacie wiadomości należy wpisać, zgodnie z dokonanym wyborem informację: „seminarium licencjackie/magisterskie_imię.nazwisko promotora”.

Można wpisać się tylko do jednej wybranej grupy seminaryjnej. W przypadku otrzymania informacji od promotora o wyczerpaniu miejsc w wybranej grupie należy zapisać się do innej powtarzając procedurę zapisu.

Limit grupy wynosi 12 osób. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Adresy mejlowe prowadzących seminaria w roku akad. 2020/2021:

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z zastępcą dyrektora kierunku Filologia rosyjska, panią dr Lidią Mięsowską, e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl.

return to top