Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Logo Konferencja Programowa Ku Nowej Polonistyce  ""

Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program konferencji. Zdecydowaliśmy się na wydzielenie sześciu najistotniejszych zagadnień dla nowej dyscypliny. Pozwoliło to na utworzenie paneli dyskusyjnych, w których zaproszeni goście będą dyskutować nad rozwiązaniami, stanowiącymi podstawę rekomendacji dla zespołów opracowujących szczegółowe reguły i warunki funkcjonowania dyscyplin w systemie polskiej nauki. Panele mają charakter otwarty, zależy nam na dyskusji, wymianie pomysłów i poglądów, jak również dzieleniu się obawami, związanymi z wprowadzeniem polonistyki jako dyscypliny naukowej. Dwudniowa formuła konferencji pozwoli na rzeczywistą wymianę myśli i koncepcji wraz z osobami, które zaprosiliśmy do współtworzenia konferencji programowej. W każdym z paneli przewidziany jest czas na dyskusję, pytania i odpowiedzi wszystkich uczestników naszego spotkania.  

PANELE TEMATYCZNE: 

Dzień I – 17.04.2023

Otwarcie konferencji – 9.45 – 10.30

 

PANEL I (10.30 – 12.00)

Szanse polonistyki i jej społeczne role

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

SKŁAD:

prof. dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Dorota Krawczyńska (Instytut Badań Literackich PAN)

PANEL II (12.00 – 13.30)

Przedmioty badań polonistycznych

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)

SKŁAD:

prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. Paweł Rodak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik (Uniwersytet Warszawski)

dr Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski)

Przerwa 13.30 – 15.15

 

 

PANEL III (15.30 – 17.00)

Infrastruktura polonistyki

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

SKŁAD:

prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Witold Sadowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

PANEL IV (17.30 – 19.00)

Umiędzynarodowienie polonistyki

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

SKŁAD:

prof. dr hab. Magdalena Popiel (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dzień II – 18.04.2023

 

PANEL V (10.00 – 11.30)

Polonistyka cyfrowa

PRZEWODNICZĄCY:

dr Maciej Maryl (Instytut Badań Literackich PAN)

SKŁAD:

dr hab. Magdalena Derwojedowa (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bartłomiej Szleszyński, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)

dr hab. Tomasz Bielak (Uniwersytet Śląski)

dr Monika Karwacka (Uniwersytet Śląski)

PANEL VI (11.30 – 13.00)

Polonistyczne studia nauczycielskie z przyszłością

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński)

SKŁAD:

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bernardeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Magdalena Trysińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Witold Bobiński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Zakończenie konferencji – 13.30

return to top