Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Global Classroom Initiative – zaproszenie do udziału w międzynarodowym studenckim projekcie edukacyjnym

05.08.2022 - 19:19 aktualizacja 08.08.2022 - 10:37
Redakcja: administrator

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Doktoranci Szkoły Doktorskiej!

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy pełnomocnika Dziekana ds. umiędzynarodowienia Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk, studenci Wydziału Prawa oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej UŚ w dyscyplinie nauki prawne uzyskali unikatową możliwość wzięcia udziału w wyjątkowym, eksperymentalnym projekcie o skali globalnej, realizowanym przez jedną z Komisji działających w ramach Southeastern Association of Law Schools (SEALS), tj. Global Outreach Committee.

Projekt o tytule Global Classroom Initiative został zainicjowany przez prof. Melanie Reid z Lincoln Memorial University, Knoxville (USA), a realizowany będzie przez wydziały prawa (schools of law) wiodących uniwersytetów w USA oraz zaproszone uniwersytety z Niemiec, Portugalii, Grecji, Turcji i Polski. Warto dodać, że WPiA UŚ jest jedynym wydziałem prawa z Polski uczestniczącym w projekcie.  W pracach nad tą inicjatywą przedstawicielami ze strony Polski są prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk oraz prof. dr hab. Rafał Blicharz. Dzięki ich staraniom, WPiA Uniwersytetu Śląskiego uzyskał w maju 2022r. członkostwo w SEALS oraz bierze udział w Global Classroom Initiative.

Celem projektu Global Classroom Initiative jest praca studentów z uniwersytetów partnerskich nad zaproponowanymi tematami z uchwyceniem różnic w prawnym i kulturowym podejściu do zagadnień będących przedmiotem poszczególnych zajęć (ujęcie porównawcze), prowadzonych w systemie zdalnym na platformie ZOOM. Istotne w projekcie jest nawiązanie przez studentów i doktorantów współpracy na płaszczyźnie merytorycznej i kulturowej (w ramach zajęć), a także bliższe poznanie się w planowanych spotkaniach w 2023 roku w USA i Europie, w tym w Katowicach.

Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej.

Uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w przynajmniej pięciu z siedmiu zaplanowanych spotkań otrzymają certyfikaty ukończenia kursu wydane w USA. Natomiast osoby, które wezmą udział w mniejszej liczbie zajęć otrzymają potwierdzenie udziału w projekcie na danych zajęciach. Po ukończeniu projektu, w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 planowane jest spotkanie jego uczestników w USA (którzy otrzymają certyfikaty). Studenci ze Stanów Zjednoczonych zadeklarowali także przyjazd do Katowic.

Możliwości finansowania. Wyjazd studentów może zostać sfinansowany z projektu POWER realizowanego na Uniwersytecie Śląskim. Z uwagi na specyfikę projektu możliwe jest uzyskanie finansowania na wyjazd tylko osób, które mają status studenta jednego z czterech ostatnich semestrów studiów (prawo – IV i V rok, studia I stopnia – II i III rok, studia II stopnia – I i II rok). Doktorantom proponujemy zainteresowanie się finansowaniem w ramach NAWA, czy PROM, bądź też ubieganie się o finansowanie w SD, albo innych źródeł.

Studenci, którzy ukończą kurs i otrzymają certyfikat (nie jest wystarczające potwierdzenie wyłącznie uczestnictwa w poszczególnych zajęciach), mogą wystąpić do Pani Prodziekan dr hab. Doroty Łobos – Kotowskiej, prof. UŚ o uznanie efektów uczenia się w miejsce angielskojęzycznych modułów kształcenia się do wyboru objętych programem studiów.

Proponowany program jest przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz uczestników Szkoły Doktorskiej UŚ w dyscyplinie nauki prawne, płynnie posługujących się językiem angielskim. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie najpóźniej do 10. września br. podania wraz z CV oraz uzyskanie pozytywnej oceny w rozmowie kwalifikacyjnej. W CV należy w szczególności wykazać doświadczenie na płaszczyźnie międzynarodowej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16. września 2022r. o godz. 14.30 w pok. 2.12. Podania należy złożyć w pokoju 2.4 u Pani Agnieszki Maroń albo przesłać mejlem na adres: agnieszka.maron@us.edu.pl

Koordynatorami projektu są: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk i prof. dr hab. Rafał Blicharz.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!!!

 

Więcej informacji na temat celów działalności Global Outreach Committee znajdą Państwo na stronie: https://www.sealslawschools.org/boards-and-committees/international/ ).

Program tegorocznej konferencji SEALS 22 jest na stronie: https://sealslawschools.org/submissions/schedule.php

Więcej informacji także na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/komunikaty/wydzial-prawa-i-administracji-us-czlonkiem-stowarzyszenia-wydzialow-prawa-w-usa/

oraz

https://us.edu.pl/wydzial/wpia/komunikaty/udzial-naszych-pracownikow-w-przedsiewzieciach-southeastern-association-of-law-schools-seals-w-usa/

 

Tematyka i daty zajęć

Class Session Tuesdays

8:30-10:30 am EST

15.30-17.30 Turkey/Greece EEST

14.30-16.30 Germany/Poland CEST

13.30-15.30 Portugal WEST

 

 

Class Topics:

1 4-Oct An Introduction to Legal Systems/Traditions – an overview of EU and US structures; the European Court of Human Rights and the U.S. Supreme Court; and the rule of law.
2 18-Oct Environmental Law/Climate Change – the Keystone Extension and the Nord Stream 2 Pipeline
3 25-Oct Police Activities – Excessive Use of Force, Firearms Control, and an Accused’s Rights While in Custody.
4 1-Nov Public Banking Law – the U.S. banking system and the European Central Bank (ECB) and Banking Union.
5 8-Nov Gender Equality Issues – domestic violence, sex trafficking, and women’s economic empowerment.
6 15-Nov New Technologies and the Rule of Law – AI, Warrantless Surveillance, Big Data, Internet-of-Things, Algorithms, Human Rights, and the Rule of Law.
7 22-Nov The power of information and the role of media in contemporary society – gatekeeping in digital media, freedom of expression and the right to privacy in the digital age.

 

 

 

return to top