Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

Studia gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych, ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego. Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie.

O kierunku O kierunku

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych, ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego. Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”. Pomimo wyodrębnienia konkretnych specjalności student jest gotowy do podejmowania wyzwań w szeroko rozumianym tzw. edu-arcie. Opracowany system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Edukacyjność  w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Absolwent studiów II stopnia wyposażony jest w kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli lub kompetencje umożliwiające podjęcie pracy menadżera sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych, i zależnie od wybranej ścieżki fakultatywnej, pojęcia pracy nauczyciela lub osoby związanej z biznesem.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w ramach którego prowadzone są studia dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami ceramiki, szkła artystycznego, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

Specjalności Specjalności

specjalności na I stopniu:

 • sztuki użytkowe, realizacja dyplomu artystycznego z zakresu Ceramiki, Szkła Unikatowego lub Fotografii
 • sztuki piękne, realizacja dyplomu artystycznego z zakresu Malarstwa, Rzeźby lub Grafiki Artystycznej

specjalności na II stopniu:

 • sztuki użytkowe z blokiem fakultatywnym menadżer sztuki lub pedagog sztuki, realizacja dyplomu artystycznego z zakresu Ceramiki Unikatowej, Szkła Artystycznego, Działań Unikatowych, Sztuki Przedmiotu lub Fotografii
 • sztuki piękne z blokiem fakultatywnym menadżer sztuki lub pedagog sztuki, realizacja dyplomu artystycznego z zakresu Malarstwa, Rzeźby i Działań przestrzennych, Grafiki Artystycznej, Rysunku Mediów.
Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 1-go stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/EP/W6-S1EP19.2.2020/

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 2-go stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/EP/W6-S2EP19.2020/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Studiuj w urokliwym, zielonym kampusie, o bogatej polsko-czeskiej historii, którą oferuje wyłącznie Cieszyn. Posiadamy bogatą infrastrukturę, akademiki, przychodnię, basen, halę sportową, klub studencki i bibliotekę – wszystko w jednym miejscu. Już się nie zgubisz.

Naszą kadrę tworzą uznani w kraju i za jego granicami artyści plastycy. U nas możesz brać udział w międzynarodowych przeglądach i konkursach, których jesteśmy organizatorami.

Tu otrzymasz solidne wykształcenie nie tylko z zakresu przedmiotów ogólnoplastycznych, ale i ukierunkujesz się na wybraną przez Ciebie specjalność sztuk użytkowych lub pięknych. Poza tym na studiach drugiego stopnia wybierzesz blok przedmiotów fakultatywnych z zakresu menadżera sztuki lub pedagoga-edukatora. Możesz zostać nie tylko edukatorem lub menadżerem sztuki ale i samodzielnym twórcą w wybranej dziedzinie sztuk plastycznych.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Oprócz obowiązkowej triady (rysunek, malarstwo, rzeźba), oferujemy niepowtarzalny wachlarz pracowni artystycznych (szkło artystyczne, ceramika, ex libris, komiks, sztuka przedmiotu i wiele innych), który wyróżnia nasz kierunek spośród podobnych w całej Polsce. Jako jedyni posiadamy ponadto blok fakultatywny menadżer sztuki, uposażający w kompetencje przydatne m. in. na przeżywającym obecnie rozkwit rynku sztuki.

Poznaj nasze pracownie artystyczne Poznaj nasze pracownie artystyczne
Bądź z nami na bieżąco Bądź z nami na bieżąco

Znajdź nas i polub na:

https://www.facebook.com/is.cieszyn/

Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyki zawodowe realizowane są w różnorodnych instytucjach kulturalnych i edukacyjnych oraz wszędzie tam gdzie potrzebny jest artysta plastyk. Już pracujesz? Część praktyk możesz zaliczyć na podstawie wykonywanej pracy edukatora lub menadżera sztuki. Miejsce praktyk wybierasz sam lub przy współpracy z prowadzącymi.

Perspektywy zawodowe: Perspektywy zawodowe:

studia stacjonarne, pierwszego stopnia

 • przygotowanie do działalności plastyka, projektanta oraz edukatora sztuki,
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk użytkowych,
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne—witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym,
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta i artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

studia stacjonarne, drugiego stopnia

 • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki (pełne kwalifikacje nauczycielskie),
 • przygotowanie do wykonywania zawodu menadżera sztuki,
 • przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty – projektanta w ramach sztuk użytkowych; do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne – witraż, tkanina, sztuka przedmiotu, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

tel 338546109, e-mail: edyta.ernst@us.edu.pl

return to top