Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet zarządzany przez kompetencje

ICRK

UCZELNIE | KOMPETENCJE | HR


NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań, dzięki którym miejsca pracy staną się przyjazne ludziom i będą sprzyjać rozwojowi organizacji.

ICRK, prowadząc działalność badawczą z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, pełni rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.


grafika: kropka wypełnione liśćmi


KONTAKT

ul. Bankowa 14, pok. 433
40-007 Katowice

tel.: +48 32 359 24 66
e-mail: icrk@us.edu.pl 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym opowiadamy o naszych wartościach.
Wystarczy 60 sekund – tyle trwa przygotowany przez nas materiał.

ICRK

UCZELNIE | KOMPETENCJE | HR


NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań, dzięki którym miejsca pracy staną się przyjazne ludziom i będą sprzyjać rozwojowi organizacji.

ICRK, prowadząc działalność badawczą z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, pełni rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.


grafika: kropka wypełnione liśćmi


KONTAKT

ul. Bankowa 14, pok. 433
40-007 Katowice

tel.: +48 32 359 24 66
e-mail: icrk@us.edu.pl 

 

WARTO PRZECZYTAĆ


prof. Barbara Kożusznik

artykuł

Zarządzanie zorientowane na kompetencje
prof. Barbara Kożusznik

W popandemicznej rzeczywistości naukowcy, kontynuując swoją pracę, starają się spełnić wymagania międzynarodowej mobilności, rewolucji modelu komunikacji, konieczności dostosowania się do zmian w postaci na przykład hybrydowych warunków pracy etc.

Istnieją ośrodki akademickie, które – ze względu na trudności wzięcia udziału w „drenażu mózgów” i wobec silnej konkurencji między uczelniami – przyjmują inne strategie w walce o doskonałość naukową. Koncentrując swoje działania na tworzeniu kluczowych kompetencji, zapewniają optymalne warunki dla rozwoju młodych talentów badawczych. Takie podejście jest podstawą działań ICRK.

Ten tekst przeczytasz w ciągu 2 minut


przeczytaj artykuł

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


T4ERI

Współpracujemy z sześcioma uczelniami tworzącymi prestiżowy uniwersytet europejski Transform4Europe. W ramach projektu „Transfer for Europe Reseach and Innovation” zidentyfikujemy wyzwania stojące przez liderami zespołów badawczych i pracownikami wsparcia. Efektem naszych działań ma być powołanie Academy of Leadership – wirtualną jednostkę, która weźmie pod opiekę liderów zespołów naukowych uczelni T4EU.

Logo Transform4Europe

PROJEKTY WŁASNE


ICRK

Grafika: doskonałość

Celem projektu „ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” jest opracowanie koncepcji rozwoju kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, które mogą przyczynić się do umacniania pozycji rodzimych uczelni na arenie międzynarodowej. W ramach projektu w 2021 roku zaprojektowane zostało specjalne narzędzie, dzięki któremu obecnie prowadzone są badania kluczowych kompetencji pracowników 10 wybranych uczelni.

FLOW

Grafika: ciekawość (lupa, moty liści)

Projekt pn. „Flow i efektywność zespołu wirtualnego” ma na celu zbadanie czynników wpływających na skuteczność wirtualnych zespołów. Szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań jest koncepcja flow team (przepływu zespołowego). Dzięki zaprojektowanym narzędziom chcemy uchwycić dynamikę procesów, jakie zachodzą podczas pracy zespołowej.

PPP

Grafika: zaangażowanie (motyw liści)

Profesor Józef Pieter (1904-1989) jako pierwszy wyraził ideę powołania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego popiersie znajduje się w auli nazwanej Jego imieniem, na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Wizyta Danuty Pieter w Polsce – wnuczki Profesora – stała się inspiracją do stworzenia projektu mającego na celu przywrócenie do świadomości młodego pokolenia studentów jego postaci oraz głównych myśli badań i dzieł, które nie uległy dezaktualizacji we współczesnych czasach. Obecnie analizujemy dzieła Profesora, podsumowanie tych działań wyznaczy dalszy kierunek prac w projekcie.

 

CYKL „C4RE talks


Rozwój kompetencji i ich znaczenie na drodze do doskonałości badawczej – to temat cyklu pn. „C4RE talks” realizowanego w ramach ICRK. Naukowcy i praktycy pochodzący z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, mający wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania kompetencjami, będą dzielić się swoją wiedzą ekspercką. Nie tylko zaprezentują wyniki najnowszych badań, lecz również wezmą udział w rozmowach z członkami zespołu ICRK.

WSPÓŁPRACA Z REGIONEM


Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł prof. Martina Euwemę z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), który poprowadził cykl spotkań: seminarium specjalistyczne, wykłady otwarte oraz wykłady specjalistyczne, a także konsultacje indywidualne zrealizowane z władzami UŚ i pracownikami odpowiedzialnymi za politykę związaną z rozwojem kadr. Spotkania odbyły się w ramach projektu pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny”, realizowanego z programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Całość inicjatywy wspierało merytorycznie ICRK.

przeczytaj o spotkaniach i obejrzyj wykłady w serwisie www.us.edu.pl

Grafika promująca wykłady i seminarium prof. Martina Euwemy

return to top