Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

IDB | Konkursy „Zielony Horyzont” i „Horyzont Postcovidowy” rozstrzygnięte

27.10.2021 - 13:25 aktualizacja 19.04.2022 - 12:01
Redakcja: MK
Tagi: badania, idb, konkursy

Rozstrzygnięto konkursy pn. „Zielony Horyzont” i „Horyzont Postcovidowy” organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej (IDB). Konkursy były adresowane do interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących problematykę ekologii i ochrony klimatu oraz funkcjonowania i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa mierzącego się z pandemią koronawirusa. W obu konkursach wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń. Pracami zespołów projektowych kierują liderzy, którzy są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs pn. „Zielony Horyzont” skierowany był przede wszystkim do przedstawicieli nauk przyrodniczych oraz ścisłych i technicznych. Łącznie złożono 9 wniosków. Spośród przesłanych aplikacji wyłoniono 6, które otrzymały dofinansowanie. Liderami zwycięskich projektów są naukowcy z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Instytutu Chemii, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Nauk o Ziemi.

Z kolei konkurs pn. „Horyzont Postcovidowy” kierowany był głównie do przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych. Łącznie złożono 6 wniosków projektowych. Dofinansowanie uzyskały 4 projekty, których liderami są naukowcy reprezentujący Instytut Pedagogiki oraz Instytut Nauk Prawnych.

Zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej IDB oceniał wnioski m.in. pod kątem poziomu naukowego badań, interdyscyplinarności, szansy na złożenie i uzyskanie grantu w programie Horyzont Europa, potencjału rozwojowego oraz zgodności tematyki projektu z celami konkursów. Kolejnym kryterium było nawiązanie współpracy z naukowcami z jednostek znajdujących się na wysokich pozycjach w międzynarodowych rankingach uczelni (ARWU, QS, THE). Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje rektor Uniwersytetu Śląskiego na podstawie rekomendacji Zespołu ds. ewaluacji IDB. Finansowanie uzyskały wnioski projektowe, które otrzymały więcej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

Łącznie w obu konkursach naukowcy otrzymają wsparcie w wysokości ponad 1,1 mln zł. Okres realizacji działań naukowo-badawczych upływa 30 czerwca 2023 roku. Wszyscy liderzy zadeklarowali złożenie wniosku w programie Horyzont Europa przed zakończeniem realizacji projektu. Podczas działań, których efektem będzie przygotowanie i złożenie wniosku grantowego, zespół projektowy będzie korzystać ze wsparcia Działu Projektów.

Grafika: Zielony Horyzont: 9 złożonych wniosków, 6 dofinansowanych projektów, łączna kwota dofinansowania: 720 tys. zł. Horyzont Postcovidowy: 6 złożonych wniosków, 4 dofinansowane projekty, łączna kwota dofinansowania: 403 tys. zł

Lp. Imię i nazwisko wnioskondawcy Tytuł projektu w języku polskim Akronim projektu Przyznana kwota dofinansowania Liczba punktów
1. dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ Wpływ długotrwałej emisji zanieczyszczeń – środowiskowe, zdrowotne i społeczno-kulturowe skutki hutnictwa metali nieżelaznych EmHuMeN      119 980 zł 49
2. dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ Życie przy autostradzie – skutki narażenia roślinożernych bezkręgowców na pył z opon LifeInDust      120 000 zł 41
3. prof. dr hab. inż. Jarosław Polański Odpadowy wermikulit jako nowy system magazynowania energii New-Energy      120 000 zł 38,5
4. dr Piotr Siupka Struktura i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu płonących hałd pogórniczych MiCoD      119 900 zł 38,5
5. dr inż. Marcin Libera Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne bazujące na nowych naturalnych barwnikach organicznych oraz nowatorskiej metodzie rozpylania ultradźwiękowego PhotoActivPlating      120 000 zł 38,5
6. dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ Wpływ ogrzewania domu pelletem drzewnym na środowisko i zdrowie człowieka STOP-SMOG      120 000 zł 30

 

Lp. Imię i nazwisko wnioskondawcy Tytuł projektu w języku polskim Akronim projektu Przyznana kwota dofinansowania Liczba punktów
1. dr Karina Leksy Alfabetyzm zdrowotny dyrektorów/wicedyrektorów szkół w czasie pandemii COVID-19 – badania międzynarodowe COVID-HL 117 740 zł 38,5
2. dr Tomasz Kopczyński Post coivdowa rehabilitacja w oparciu o metodologie serious games PoCoBonGo 120 000 zł 38
3. dr Anna Jaworska-Wieloch Odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach pandemii – problemy i wyzwania PrisoninPandemic 45 096 zł 33,5
4. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ Przewartościowania czasów (po)pandemii.   O ingerencji pandemii w ludzki świat wartości i wartościowań PCPP 120 000 zł 30,5

 

1.

dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

Wpływ długotrwałej emisji zanieczyszczeń – środowiskowe, zdrowotne i społeczno-kulturowe skutki hutnictwa metali nieżelaznych

Akronim: EmHuMeN

Kwota dofinasowania: 119 980 zł

Liczba punktów: 49


2.

dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

Życie przy autostradzie – skutki narażenia roślinożernych bezkręgowców na pył z opon

Akronim: LifeInDust

Kwota dofinasowania: 120 000 zł

Liczba punktów: 41


3.

prof. dr hab. inż. Jarosław Polański

Odpadowy wermikulit jako nowy system magazynowania energii

Akronim: New-Energy

Kwota dofinasowania: 120 000 zł zł

Liczba punktów: 38,5


4.

dr Piotr Siupka

Struktura i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu płonących hałd pogórniczych

Akronim: MiCoD

Kwota dofinasowania: 119 900 zł

Liczba punktów: 38,5


5.

dr inż. Marcin Libera

Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne bazujące na nowych naturalnych barwnikach organicznych oraz nowatorskiej metodzie rozpylania ultradźwiękowego

Akronim: PhotoActivPlating

Kwota dofinasowania: 120 000 zł

Liczba punktów: 38,5


6.

dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ

Wpływ ogrzewania domu pelletem drzewnym na środowisko i zdrowie człowieka

Akronim: STOP-SMOG

Kwota dofinasowania: 120 000 zł

Liczba punktów: 30


1.

dr Karina Leksy

Alfabetyzm zdrowotny dyrektorów/wicedyrektorów szkół w czasie pandemii COVID-19 – badania międzynarodowe

Akronim: COVID-HL

Kwota dofinasowania: 117 740 zł

Liczba punktów: 38,5


2.

dr Tomasz Kopczyński

Post coivdowa rehabilitacja w oparciu o metodologie serious games

Akronim: PoCoBonGo

Kwota dofinasowania: 120 000 zł

Liczba punktów: 38


3.

dr Anna Jaworska-Wieloch

Odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach pandemii – problemy i wyzwania

Akronim: PrisoninPandemic

Kwota dofinasowania: 45 096 zł

Liczba punktów: 33,5


4.

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Przewartościowania czasów (po)pandemii. O ingerencji pandemii w ludzki świat wartości i wartościowań

Akronim: PCPP

Kwota dofinasowania: 120 000 zł

Liczba punktów: 30,5


 

return to top