Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Planowanie kariery naukowej – wykłady mistrzowskie

27.04.2021 - 14:48 aktualizacja 27.04.2021 - 15:21
Redakcja: Ryszard Knapek

Program spotkań z doświadczonymi badaczami w ramach modułu Planowanie kariery naukowej.

Piątek 30 kwietnia 2021 r.

Piątek 7 maja 2021 r.

Spotkania odbywają się na MS Teams w zamkniętej grupie dla doktorantów – zaproszenie zostało przesłane przez e-mail.

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Cogito ego zoom. Myślenie w/o czasie Painterny. Rozważania o Bartlebym, Małym Księciu, Ozdrowieńcu i - koniecznie - o nogach (wykład w języku polskim)

Poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca związany z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 1996–2002. Autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz publicysta m.in. „Tygodnika Powszechnego”. Przebywał w renomowanych uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich na stypendiach British Council oraz Fundacji Fulbrighta, gdzie Jako visiting profesor wielokrotnie prowadził wykłady gościnne.

Imponujący dorobek – źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń teoretyków literatury i kultury, obejmujący zarówno dokonania naukowe, jak i twórczość artystyczną – udostępniony został w kilkudziesięciu wydanych w kraju i za granicą książkach autorskich, monografiach zbiorowych, tłumaczeniach, licznych artykułach i esejach opublikowanych na łamach najważniejszych pism oraz na płytach. Od wielu lat prof. Tadeusz Sławek współpracuje oraz koncertuje z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim, tworząc unikalną formę literacko-muzyczną „esej na głos i kontrabas”.

img

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik

wykład w języku polskim

Profesor psychologii w subdyscyplinie psychologia pracy i organizacji, pracuje w w Instytucie Psychologii UŚ. Jest dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr. W latach 2005-2012 Prorektor ds. Spraw Studenckich, Współpracy Międzynarodowej i Promocji UŚ, w latach 2006-2010 Radna Miasta Katowice, 2018-2022 President of Division 1 Work and Organizational Psychology w International Associationof Applied Psychology (IAAP), 1995 – 2018 współtwórca i dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ. Od 2007 jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), członkiem Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) oraz  European Association of Work and Organizational  Psychologists (EAWOP), jest członkiem Rady Reprezentantów w Alliance for Organizational Psychology (AOP) oraz reprezentantem Polski w European Network of Organizational Psychology (ENOP). Jest członkiem Rady Naukowej IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life), University of Valencia. Jest redaktorem serii wydawniczej Zarządzanie i Technologie Informacyjne.

Opublikowała ponad 150 prac w tym 38 książek, oraz artykuły naukowe i rozdziały naukowe na temat wpływu społecznego w organizacji, kierowania, zespołów pracowniczych i dialogu społecznego.

img

Prof. dr hab. Robert Hasterok

wykład w języku angielskim

Profesor nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Kaotwicach. Kierownik Zespołu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin. Odbył staże podoktorskie w Uniwersytecie w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii (1999–2005) oraz Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Alnarp (2002–2004). Odbył liczne wizyty naukowe i dydaktyczne na uczelniach i w instytutach badawczych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Rosji, Ukrainie, Turcji, Chinach, Japonii i Australii.

Zainteresowania naukowe dotyczą cytogenetyki molekularnej roślin. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w badaniach genomu jądrowego. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej zainicjował i rozwinął kompleksowe badania organizacji roślinnego genomu jądrowego na poziomie mikroskopowym z wykorzystaniem modelowych gatunków traw z rodzaju Brachypodium. Wraz z zespołem odkrył m. in., że trzy cytotypy modelowego gatunku B. distachyon w rzeczywistości stanowią trzy odrębne gatunki, opisał istnienie zjawiska selektywnej supresji aktywności genów 35S rRNA u B. hybridum oraz zaproponował model ewolucji kariotypów w rodzaju Brachypodium. Brał udział w międzynarodowych projektach sekwencjonowania genomów B. distachyon (2010) i B. hybridum (2020).

Jeden z założycieli Międzynarodowej Inicjatywy Brachypodium (2006), członek Komitetu Cytobiologii przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk (2012–2015), członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk od 2015 r., członek Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności od 2020 r., członek Towarzystwa Genetycznego Australazji oraz Ukraińskiego Towarzystwa Genetyków i Hodowców im. Wawiłowa. Wielokrotnie kierował pracami zespołów eksperckich Narodowego Centrum Nauki, ekspert w międzynarodowym panelu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Kierownik ośmiu krajowych projektów badawczych, kierownik lub współkierownik w sześciu projektach badawczych finansowanych ze środków międzynarodowych lub zagranicznych. Współautor ponad 80 publikacji dostępnych w bazie Scopus, cytowanych ponad 3300 razy, autor prezentujący kilkudziesięciu referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Promotor w siedmiu zakończonych przewodach doktorskich, recenzent w krajowych i zagranicznych postępowaniach awansowych.

Laureat Krajowej Nagrody Naukowej im. Stefana Barbackiego Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2001), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2011), oznaczony Złotą Oznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2019).

img

dr Agnieszka Drobniak

wykład w języku angielskim

Agnieszka Drobniak received an M.Sc. in geology and Ph.D. in earth sciences from AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland. As a graduate student, she received the Stefan Batory Foundation Scholarship and spent six months working on her doctoral thesis at Indiana University Bloomington in the United States.
Agnieszka moved to the United States and joined the Indiana Geological and Survey in 2002. She has been working with scientists from the US and all over the world on a variety of collaborative geoscience projects. Her current work focuses on energy research, critical elements, and pellet fuels.
Her research and service have been awarded by Geological Society of America, Indiana University, American Association of Petroleum Geologists, and The Society for Organic Petrology. These awards include the Gordon H. Wood, Jr. Award in recognition of outstanding contributions to the geology of coal and an IU Provost’s Award for Women in Science.
In her spare time Agnieszka enjoys hiking and photography.

About the lecture

During her presentation, you will learn about her personal experiences from being a female scientist in post-communist Poland and the first person in her family to attend college to moving to the United States and working as a research scientist. Agnieszka will talk about challenges faced in a new country, working for an American university, participation in international research, and all the things she wished she had known before graduation.

img

René L. Henry, Ed.S., M.Ed.

wykład w języku angielskim

René L. Henry joined the Indiana University Bloomington (IUB) O’Neill School undergraduate advising team in April 2016 and has since risen to the rank of Senior Academic Advisor. In addition to individualized work with over 300 students a year, René maintains regular collaborations and contributions in the areas of student persistence and retention, diversity and inclusion, and environmental degree advising. Her work was recently recognized through an Outstanding Advising-Primary Role Certificate of Merit, a global award from the NACADA: The Global Community for Academic Advising.
Prior to joining O’Neill, René held positions in the IUB Student Advocates Office for over five years, serving as their Senior Assistant Director and the university’s first confidential victim advocate. She worked in community mental health and held various student affairs positions while earning a Master of Science in Education and Specialist in Education degrees at IUB. René received her undergraduate degree in music education from Ball State University and taught instrumental and general music before coming to Bloomington in 2007. She plays clarinet with the Southern Indiana Wind Ensemble and regularly volunteers with community and professional organizations. When not working, René enjoys spending time outside, traveling, and all things Lego.

About the lecture

René will share insights into the complexities of the US educational system as she speaks to personal experiences of growing up in small-town America. Her presentation will highlight educational career pathways, the usefulness of networking and collaboration, and the importance of having diverse experiences.

img
return to top