Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Zapisy zakwalifikowanych kandydatów

12.07.2022 - 17:53 aktualizacja 19.07.2022 - 14:06
Redakcja: Ryszard Knapek

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w procesie rekrutacji zapisują się w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Brak zapisu w wyznaczonym terminie oznacza wydanie decyzji o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

  1. W dniach 20-22 lipca 2022 – osoby, które do 18 lipca wgrały w IRK skan dyplomu lub zaświadczenia z dziekanatu o pomyślnie przeprowadzonej obronie.
  2. 26 lipca 2022 – osoby zakwalifikowane z listy rezerowowej.
  3. 13-14 września 2022 – osoby, które do 18 lipca złożyły oświadczenie o późniejszym terminie dostarczenia dyplomu i osoby z listy rezerwowej, który uzyskały kwalifikację po 26 lipca.

Kandydaci z zagranicy, którzy z przyczyn wizowych i organizacyjnych nie mogli przyjechać do Polski bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji ustalają indywidualny termin zapisów z biurem Szkoły Doktorskiej (diana.pasek@us.edu.pl).

Informacja o dokumentach niezbędnych przy zapisie do Szkoły Doktorskiej: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-na-rok-akademicki-2022-2023/zapisy-kandydatow-przyjetych-do-szkoly-doktorskiej-2022-2023/

Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej powinny zarezerwować sobie czas w dniach 22-23 września (czwartek-piątek) na dwudniowe wyjazdowe szkolenie wprowadzające.

return to top