Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program kształcenia dla doktorantów wdrożeniowych

Wszyscy doktoranci w Szkole Doktorskiej kształcą się na podstawie jednego programu kształcenia, który odpowiada wymogom poziomu VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w Szkole Doktorskiej znacząco różni się od tego, jak wygląda to najczęściej na etapie studenckim. Skupione jest na kompetencjach i rozwoju naukowym. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez najlepszych specjalistów, mających nowoczesne podejście do kształcenia. Doktoranci budują swój warsztat metodyczny, analizują swoje projekty pod kątem etycznym, a także uczą się w praktyce jak pozyskiwać środki na badania. Cały program kształcenia skoncentrowany jest na wsparciu doktoranta w przygotowaniu jego rozprawy doktorskiej na kolejnych etapach.

Ponieważ praca naukowa to jest główny cel doktoranta, to same zajęcia nie są bardzo obciążające czasowo. Organizowane są zawsze w kilku grupach do wyboru, z których część odbywa się popołudniu. Część zajęć organizowana jest oddzielnie dla doktorantów wdrożeniowych, w postaci zintensyfikowanych kursów i warsztatów.

Doktoranci pracujący nad wdrożeniem w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji są najczęściej pełnoetatowymi pracownikami i dlatego każdy doktorant wdrożeniowy może we współpracy ze Szkołą Doktorską i promotorem zaplanować swoje indywidualne kształcenie, wybierając kiedy i w jakiej formie zaliczy zajęcia. Szkoła analizuje też kompetencje, które doktoranci już posiadają i na tej podstawie może uznać część programu kształcenia za zaliczoną.

Link do programu kształcenia: uchwała nr 494/2020 z dnia 28.01.2020 Senatu UŚ

Indywidualny plan badawczy

Realizacja projektu doktorskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” różni się od realizacji innych projektów tym, że obok komponentu naukowego istotny jest też komponent wdrożeniowy. Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej wprowadza dla doktorantów wdrożeniowych oddzielne wzory indywidualnego planu badawczego i sprawozdania z jego realizacji.

Wzory dostępne są na stronie indywidualny plan badawczy.

return to top