Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program kształcenia dla doktorantów wdrożeniowych

Wszyscy doktoranci w Szkole Doktorskiej kształcą się na podstawie jednego programu kształcenia, który odpowiada wymogom poziomu VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w Szkole Doktorskiej znacząco różni się od tego, jak wygląda to najczęściej na etapie studenckim. Skupione jest na kompetencjach i rozwoju naukowym. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez najlepszych specjalistów, mających nowoczesne podejście do kształcenia. Doktoranci budują swój warsztat metodyczny, analizują swoje projekty pod kątem etycznym, a także uczą się pisania tekstów naukowych i pracy naukowej w języku angielskim. Cały program kształcenia skoncentrowany jest na wsparciu doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej na kolejnych etapach.

Ponieważ praca naukowa to jest główny cel doktoranta, to same zajęcia nie są bardzo obciążające czasowo. Nie mniej są obowiązkiem, który należy brak pod uwagę. Zajęcia organizowane są zwykle w kilku grupach do wyboru, z których część odbywa się popołudniu. Część zajęć organizowana jest oddzielnie dla doktorantów wdrożeniowych, w postaci zintensyfikowanych kursów i warsztatów. Część zajęć jest jednak organizowana w godzinach dopołudniowych i należy zapewnić sobie odpowiednią organizację pracy, aby móc w nich uczestniczyć.

Doktoranci pracujący nad wdrożeniem w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji są najczęściej pełnoetatowymi pracownikami i dlatego każdy doktorant wdrożeniowy może we współpracy ze Szkołą Doktorską i promotorem zaplanować swoje indywidualne kształcenie, wybierając kiedy i w jakiej formie zaliczy zajęcia. Szkoła analizuje też kompetencje, które doktoranci już posiadają i na tej podstawie może uznać część programu kształcenia za zaliczoną.

Link do strony z opisem programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/program-ksztalcenia/

Indywidualny plan badawczy

Realizacja projektu doktorskiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” różni się od realizacji innych projektów tym, że obok komponentu naukowego istotny jest też komponent wdrożeniowy. Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej wprowadza dla doktorantów wdrożeniowych oddzielne wzory indywidualnego planu badawczego i sprawozdania z jego realizacji.

Wzory dostępne są na stronie indywidualny plan badawczy.

return to top