Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rejestracja na zajęcia i harmonogram

USOSweb – od wtorku 5 lutego godz. 10:00 do soboty 10 lutego godz. 23:59

Harmonogram zajęć: 2023-2024L Autoprezentacja.xlsx

dr Andrzej Boczarowski

Wydział Nauk Przyrodniczych, Jurapark Krasiejów, paleontolog, grafik, muzealnik

Popularyzacja wiedzy staje się w obecnych czasach nakazem dla każdego naukowca, aby zwrócić społeczeństwu informację o tym, czego dotyczą badania naukowe konkretnych osób, które przecież zazwyczaj są finansowane ze środków publicznych. Ale jest też mniej formalna kwestia z tym związana. Rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży, prowokowanie ich do pójścia na kierunkowe studia, a także zaspokajanie ciekawości zwykłych obywateli, dla których wiedza jest po prostu ciekawa.

Autor zajęć podzieli się z uczestnikami swoimi całożyciowymi doświadczeniami w tym zakresie, obejmującymi tworzenie ilustracji naukowej, filmu dokumentalnego (w tym obrazu 3D stereo), audycji telewizyjnych i radiowych, wystaw muzealnych i parków plenerowych, wywiadów do prasy codziennej i – to co najważniejsze – zaimplementowania wiedzy w podręcznikach szkolnych.

img

dr Andrzej Boczarowski

dr Marcin Fabjański

Wydział Humanistyczny / classes in English, online with MS Teams

How can we present ourselves and our work to the audience? We will ponder this question in depth during the classes, but two important points that will be central to our considerations are:

(1) Speaking the language of the audience

(2) Creating attractive dramaturgy

They are crucial to all kinds of presenting: written, audio, and visual. Each participant in the classes will create a presentation of either themselves or the essential part of their work.

img

dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski Dziecki, fizyk, popularyzator nauki

Oba pojęcia tytułowe – autoprezentacja i upowszechnianie badań – związane są ze świadomą i efektywną komunikacją.

Zajęcia będą w głównej mierze koncentrowały się na tej problematyce. Poruszymy zagadnienia związane z możliwościami i sposobami komunikowania się, poznamy budowę komunikatu i najprostsze modele komunikacji.

Omówimy przeszkody i zakłócenia towarzyszące komunikatom oraz sposoby służące ich eliminowaniu.

Sprawdzimy czy żyjemy w Matrixie – poświęcimy uwagę funkcjonowaniu zmysłów na poziomie receptorów i zagadnieniom związanym ze specyfiką dalszego przetwarzania informacji.

Zastanowimy się nad mechanizmami percepcji i zapamiętywania, poznamy rolę i znaczenie symboli, memów i kompetencji. Odpowiemy na pytanie jak pozyskiwać i jak kierować uwagą słuchaczy.

Przeanalizujemy rolę eksperymentu w procesie edukacji oraz zaplanujemy, wykonamy i zinterpretujemy własne eksperymenty służące potrzebom zajęć.

Poszukamy odniesień poruszanych zagadnień do pracy dydaktycznej, naukowej i do własnej codzienności badawczej.

img

dr Marek Kaczmarzyk

Wydział Nauk Przyrodniczych, biolog i neurodydaktyk

W swoich zajęciach nacisk kładę na znaczenie wiedzy oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na świecie nauki, w warunkach łatwego dostępu do informacji.

Zmianę jaka zachodzi na naszych oczach w obszarze jakości dostępnej informacji, chciałbym pokazać w aspekcie elementów biologicznego podłoża dystrybucji informacji, takich jak pamięć oraz procesy percepcyjne, relacje pomiędzy racjonalnym a emocjonalnym postrzeganiem rzeczywistości oraz pomiędzy czynnikami inherentnymi (genetycznymi) a środowiskowymi. Szczególnie ważna jest z tej perspektywy postać prowadzącego zajęcia wykładowcy/popularyzatora. Jedną z osi naszych analiz będzie także interpretacja memetyczna oraz podstawowe prawa selekcji i ewolucji informacji kulturowej.

Termin zajęć: 5 spotkań po 3 godziny akademickie, poniedziałki 17 kwietnia, 8, 15, 22, 29 maja, 16:30-18:45 online

img

dr Ryszard Knapek

Szkoła Doktorska, Przystanek Nauka

Informacja o wynikach badań naukowych powinna być przedstawiana szerokiej publiczności w takiej formie, aby było to zrozumiałe i interesujące. W tym celu powstają krótkie teksty, które udostępniane są na stronach internetowych jednostek naukowych, a następnie szeroko rozpowszechniane. Forma tych tekstów a także ich narracja powinna być odpowiednio dobrana do zagadnienia, którego ma dotyczyć tekst.

Przedmiotem zajęć będzie przygotowanie właśnie takich tekstów, które opublikowane powinny być jednocześnie z ukazaniem się artykułu naukowego lub po zakończeniu badań. Dzięki temu wzmocniony zostaje odbiór wyników badań:

1) wśród społeczności akademickiej

2) w społeczności dzięki udostępnieniu teksów w popularnych mediach

3) w naukowym środowisku międzynarodowym, dzięki publikacji na portalach upowszechniających tego typu treści.

Zajęcia podzielone na dwie części:

 1. Stacjonarne spotkania omawiające strategie przygotowywania tekstów popularnonaukowych.
 2. Indywidualna praca korespondencyjna, redakcja i publikacja.

Zaliczeniem zajęć jest przygotowanie tekstu do publikacji, a sama publikacja może mieć miejsce znacznie później.

img

Radosław Aksamit

Wydział Nauk Społecznych, Centrum Medialne UŚ, rzecznik prasowy i organizator Śląskiego Festiwalu Nauki

Zajęcia w zakresie popularyzacji nauki: organizacja wydarzeń + wykorzystanie studia telewizyjnego. 

1. Czego możesz się nauczyć?

 • podstawowych zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanych z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online i onsite
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • zasad promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługi patronów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywania komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpracy z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 • podstaw wykorzystania studia telewizyjnego do realizacji prostych nagrań video

2. Zasady organizacji zajęć:

 • zajęcia o charakterze wykładowym
  • przedstawienie zasad związanych z organizacją wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zajęcia o charakterze warsztatowym
  • praca w studiu telewizyjnym
  • realizacja indywidualnych nagrań popularyzujących prowadzone badania

Decyzję o ostatecznej formie zajęć podejmują uczestnicy wspólnie z prowadzącym.

3. Program zajęć

Zajęcia 1 – spotkanie konsultacyjno-wykładowe (3 godziny) – zajęcia online lub kontaktowe

 • ustalenie potrzeb uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności zw. z popularyzacją nauki
 • ustalenie formy zajęć
 • podstawowe zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanyc z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • pytania uczestników

Zajęcia 2 – spotkanie wykładowe (3 godziny) – zajęcia online lub kontaktowe

 • zasady promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacja materiałów marketingowych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługa patronatów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywanie komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpraca z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 • pytania uczestników

Zajęcia 3 – spotkanie warsztatowe (w zależności od wyboru opcji realizacji zajęć; 3 godziny) – zajęcia kontaktowe

 • podstaw wykorzystania studia telewizyjnego do realizacji prostych nagrań video

Zajęcia 4+5 – spotkanie warsztatowe (po 3 godziny) – zajęcia kontaktowe

 • realizacja indywidualnych nagrań uczestników na temat prowadzonych przez nich badań

 

Termin zajęć: 5 spotkań po 3 godziny; pierwsze spotkanie 4 kwietnia (wtorek) o godz. 14:30, kolejne spotkania w czwartki w terminach ustalonych na pierwszym spotkaniu

img

prof. dr hab. Iwona Loewe

Wydział Humanistyczny

Kurs ma przygotować słuchaczy do uczestnictwa w nauce w różnych formach jej popularyzacji, upowszechnienia, zaciekawienia partnerów w dyscyplinie, jak również spoza dyscypliny oraz ludzi zaciekawionych zaledwie nauką.

Proponuję doktorantkom i doktorantom:

 • ćwiczenie z nadawania tytułów swoim przedsięwzięciom badawczym w zależności od projektowanego odbiorcy;
 • ćwiczenie umiejętności odmiennej stylizacji tekstu naukowego w dwu różnych znakach: mowy i pisma;
 • ćwiczenie kompetencji adaptacji tekstu naukowego dla różnego typu odbiorcy (prezentacja w awansach zawodowych, wystąpienie dla partnera w dyscyplinie, pogadanka, prezentacja popularnonaukowa);
 • ćwiczenie kompetencji komponowania prezentacji naukowej w formacie slajdów czy też nagrań podcastów

Osobnym celem zajęć jest akcentowanie wagi autopromocji badacza we współczesnym świecie nauki.

Zajęcia mogą przygotować uczestniczki i uczestników bądź doskonalić już zdobyte przez nich kompetencje do udziału w konferencjach naukowych, festiwalach nauki, konkursach typu Three Minute Thesis czy społecznościowych projektach popularyzatorskich.

Prowadząca o sobie:

Jestem profesorką nauk humanistycznych; pracuję w Instytucie Językoznawstwa. Encyklopedia mediolingwistyki (2023), Język w kinie. Antologia (2022), Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów (2018) czy Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (2007) to wybrane wydawnictwa mojego autorstwa. Sprawuję ponadto z radością opiekę nad Kołem Naukowym Doktorantów Językoznawstwa na UŚ (https://www.facebook.com/kndjus)  Jego uczestnicy jak dotąd chętnie uczestniczyli w Śląskim Festiwalu Nauki a coraz chętniej podejmują się konkurować w śląskiej edycji międzynarodowego konkursu Three Minute Thesis https://www.cpn.polsl.pl/3mt/

img

Zaliczenie zajęć na podstawie innych aktywności

Doktoranci, którzy uzyskali zgodę koordynatora obszarowego na zaliczenie z tych zajęć na podstawie innych aktywności powinni zapisać się do tej grupy, a następnie dostarczyć do biura SD potwierdzenie zaliczenie tych zajęć (jeżeli biuro nie pośredniczyło w zaliczeniu przez koordynatora).
img
return to top