Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kształcenie indywidualne w Szkole Doktorskiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ma charakter zindywidualizowany. Nadrzędnym celem kształcenia jest przygotowanie przez doktoranta bardzo dobrej rozprawy doktorskiej, a także wprowadzenie go w dojrzałe, międzynarodowe życie naukowe. Dlatego nawet wtedy, gdy doktorant uczestniczy we wspólnych zajęciach, zorganizowanych dla dużej lub średniej grupy, to program tych zajęć, omawiane zagadnienia, analizowane case study i warunki zaliczenia zaplanowane są tak, żeby brać pod uwagę indywidualne potrzeby doktoranta. Przede wszystkim jednak zajęcia dla doktorantów są zindywidualizowane, co oznacza że po pierwsze – są prowadzone indywidualnie lub w niewielkiej grupie, a po drugie doktorant ma wpływ na wybór prowadzących, grup i typów zajęć w których uczestniczy oraz tego, gdzie realizuje swój program. W przypadku zindywidualizowanych potrzeb, na przykład związanych z częstymi lub długoterminowymi wyjazdami, możliwe jest przyznanie doktorantowi indywidualnego toku kształcenia.

return to top