Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej w konkursie nr 2/2020 – środki z programu Inicjatywa Doskonałości badawczej.

Razem 72 319 PLN
Lp. kierownik projektu Dyscyplina naukowa Nazwa projektu kwota finansowania
1 Krzysztof Marcin Dąbrówka Filozofia Miejsce nauki o duszy w filozofii przyrody Aleksandra Boniniego z Aleksandrii 12 000,00 PLN
2 Jeremiasz Szyndler Filozofia „Koncepcje natury w dobie Antropocenu”. Realizacja planu badawczego w roku akademickim 2020/2021 2 000,00 PLN
3 Anna Anzorge-Potrzebowska historia Upamiętnienie i potępienie pamięci na starożytnych rzymskich numizmatach 1 200,00 PLN
4 Sara Krawczyk Inżynieria materiałowa System dozowania substancji leczniczej o aktywności neurologicznej. 6 360,00 PLN
5 Karolina Wyciślik literaturoznawstwo Działalność naukowa w pandemii 50,00 PLN
6 Magdalena Płotała Literaturoznawstwo Archiwum i wykluczenia. Interdyscyplinarne metody, kategorie interpretacyjne, stan badań 560,00 PLN
7 Serhii Mykhailyk nauki biologiczne The 35S rRNA gene expression in primary and adventitious roots of Brachypodium hybridum 6 100,00 PLN
8 Oliwia Metryka nauki biologiczne Identyfikacja reaktywnych form tlenu generowanych przez nanocząstki nieorganiczne w komórkach bakterii 10 000,00 PLN
9 Dominika Kwiecińska nauki biologiczne Morfologia zarodkowej siatkówki jaszczurki zwinki (Lacerta agilis L.) i zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) na poziomie strukturalnym i ultrastrukturalnym 10 460,00 PLN
10 Sebastian Kuś nauki biologiczne Badania wody powierzchniowej z ośrodka wodno-rekreacyjnego nad zalewem “Sosina”. 5 900,00 PLN
11 Anna Pompka nauki biologiczne Obrona antyoksydacyjna i gospodarka substratami energetycznymi u głodzonych larw Spodoptera exigua z linii kadmowej i kontrolnej. 3 900,00 PLN
12 Karolina Kowalska Nauki chemiczne Synteza i charakterystyka tlenkowych szkieł tytanowo-germanianowych pojedynczo domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców emitujących promieniowanie w zakresie podczerwieni. 6 090,00 PLN
13 Marta Urbaniak Nauki fizyczne Uczestnictwo w Szkole Zimowej: Zimányi School Winter Workshop 230,00 PLN
14 Piotr Michał Sosnowski Nauki o Ziemi i Środowisku Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w korelacji parametrów petrofizycznych węgli koksowych w aspekcie oddziaływania na środowisko 3 600,00 PLN
15 Jakub Hanc nauki prawne Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym – etap I 2 500,00 PLN
16 Sylwia Giza nauki prawne Korekta językowa publikacji przygotowywanej w języku angielskim 500,00 PLN
17 Sara Smyczek-Gołębiewska nauki prawne Narzędzia wspierające prace badawcze 750,00 PLN
18 Małgorzata Klimasz Pedagogika Obraz kobiet w mediach – udział w konferencji naukowej 119,00 PLN

return to top