Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – rozstrzygnięcie 31 maja 2021 r.

Lp. Imię i nazwisko / Name and last name Dyscyplina naukowa / Scientific discipline Nazwa projektu / Name of the project Przyznane środki / allocated funds
1 Joanna Adamczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Określenie zawartości pierwiastków ekotoksycznych w popiołach ze współspalania węgla kamiennego i biomasy uwzględniając jej zmienny udział w procesie spalania 4 969,00 zł
2 Jacek Bielawa literary studies (literaturoznawstwo) Korekta angielskojęzycznego opisu i streszczeń projektu badawczego, będących częścią wniosku składanego w ramach konkursu Preludium 20. 1 000,00 zł
3 Barbara Bieniek political science and public administration (nauki o polityce i administracji) LAURA BASSI SCHOLARSHIP 1 100,00 zł
4 Barbara Bieniek political science and public administration (nauki o polityce i administracji) ,,Nacjonalizm integralny, jako sposób budowania narodu za pośrednictwem autorytetu monarchy. Casus Królestwo Szwecji w XXI wieku” 900,00 zł
5 Klaudia Brończyk law (nauki prawne) Szkoła Letnia Bioetyki i Prawa Medycznego, wniosek Preludium oraz zakup literatury przedmiotu 2 002,82 zł
6 Justyna Dziadosz chemical sciences (nauki chemiczne) Wpływ długości łańcucha węglowego w cieczach jonowych z kationem 1-alkilo-3-metyloimidazoliowym oraz z anionem bis(trifuorometylosulfonylo)imidkowym na właściwości ionanofluidów z długimi wielościennymi nanorurkami węglowymi. 3 000,00 zł
7 Sylwia Giza law (nauki prawne) Digital Law Summer School – Uniwersytet Genewski 4 956,00 zł
8 Agata Hadryś chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza nowych pochodnych gemcytabiny z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 1 500,00 zł
9 Michał Idasiak philosophy (filozofia) Podstawowa literatura podmiotu i przedmiotu 1 000,00 zł
10 Jeremiasz Kalus law (nauki prawne) Konkurs – środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – edycja maj 2021 2 220,00 zł
11 Agnieszka Karpiel culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Samosioły, turyści, przewodnicy. Spotkania na skraju katastrofy 450,00 zł
12 Martyna Kasperska law (nauki prawne) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo – sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?” 300,00 zł
13 Martyna Kasperska law (nauki prawne) 18th Annual International Conference on Law 2 200,00 zł
14 Krzysztof Kiczek film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Realizacja audiobooka ars acoustica „Cicho, cichutko” na podstawie powieści Ignacego Karpowicza 5 000,00 zł
15 Aleksandra Klefas law (nauki prawne) Korekta językowa tekstów naukowych 922,50 zł
16 Kamil Kołodziej history (historia) Przysposobienie wojskowe w województwie śląskim w końcu lat trzydziestych XX w . Obozy letnie jako forma pracy wychowawczej. 2 965,00 zł
17 Adam Krain biological sciences (nauki biologiczne) Identyfikacja białek wydzielin gutacyjnych grzybów środowisk węgla kamiennego 2 510,00 zł
18 Sara Krawczyk materials engineering (inżynieria materiałowa) Systemy dozowania substancji leczniczej celowane w leczenie chorób neurodegenracyjnych oraz regeneracje uszkodzonych nerwów bazujące na polipirolu. 3 500,00 zł
19 Joanna Kruszyńska-Szwedo education (pedagogika) Metoda Suzuki w procesie wspierania rozwoju ucznia w spektrum autyzmu w pozaszkolnej edukacji muzycznej na przykładzie Polski, Australii i Włoch. 500,00 zł
20 Jessica Kufa culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Kwerendy w bibliotekach i archiwach 2 420,00 zł
21 Adrianna Kus culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Usprawnienie antropologicznych badań terenowych i rozpowszechnianie wyników badań 900,00 zł
22 Justyna Lipka psychology (psychologia) Projekt “The relationship between national victimhood and attitudes towards violent far-right extremism”. Przetłumaczenie wniosku grantowego. 1 000,00 zł
23 Robert Łasa law (nauki prawne) 21st Summer Course on International Humanitarian Law 3 500,00 zł
24 Oliwia Metryka biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ nanocząstek na poziom ekspresji wybranych genów bakteryjnych 2 900,00 zł
25 Aleksandra Miernik biological sciences (nauki biologiczne) Analiza wpływu krótkoterminowego działania ibuprofenu na indukcję procesu autofagii w komórkach jelita środkowego  Paramacrobiotus experimentalis Kaczmarek, Mioduchowska, Poprawa, Roszkowska 2020 (Tardigrada, Eutardigrada) 3 650,00 zł
26 Karol Mikołajewski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Korekta językowa artykułu naukowego 2 000,00 zł
27 Dariusz Nawrocki Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analiza wpływu lokalnych warunków geologicznych na rejestracje sejsmiczne sygnałów drgań skrętnych i translacyjnych jako efekt wstrząsów indukowanych. 1 000,00 zł
28 Katarzyna Nowak Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Wysokoglinowe phillipsyty z paralaw Formacji Hatrurim, Izrael 2 500,00 zł
29 Anna Orlińska education (pedagogika) Dorosły (w okresie średniej dorosłości) w roli podmiotu uczącego się. Postawy osób dorosłych wobec własnego uczestnictwa w edukacji formalnej oraz ich uwarunkowania 400,00 zł
30 Adam Pawełczyk political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Tłumaczenia przysięgłe artykułów naukowych 1 500,00 zł
31 Marlena Paździor chemical sciences (nauki chemiczne) Synteza nanonośników grafenowych do sporządzania formulacji terapeutycznych. 1 500,00 zł
32 Klaudia Peczyk biological sciences (nauki biologiczne) Badanie poziomu ekspresji genów odpowiedzialnych za degradację węglowodorów aromatycznych u szczepów bakterii wspomagających rozwój mikoryz. 1 900,00 zł
33 Ewa Pierzchała biological sciences (nauki biologiczne) Aktywność i różnorodność gatunkowa miejskich populacji nietoperzy w gradiencie centrum-przedmieścia 2 351,00 zł
34 Marcelina Pietryga linguistics (językoznawstwo) First International Summer School on Cognitive Translation Studies 1 991,85 zł
35 Mateusz Pulikowski mathematics (matematyka) Summer School on Derived and Triangulated Categories 4 200,00 zł
36 Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Sezonowa zmienność miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 4 199,00 zł
37 Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) “Badanie toksyczności odpadów przekształconych w efekcie pożaru na dzikim składowisku w Sosnowcu przy ul. Radocha – zaawansowanie prac” 3 718,20 zł
38 Wiktoria Smołkowska psychology (psychologia) Phubbing a uważność i samokontrola 1 000,00 zł
39 Sara Smyczek-Gołębiewska law (nauki prawne) Udział w międzynarodowej konferencji 5th International Language and Law Association General Conference 1 650,00 zł
40 Sonia Styrkacz Styrkacz education (pedagogika) Transkrypcje wywiadów 1 200,00 zł
41 Daniel Swoboda chemical sciences (nauki chemiczne) Nowe analogi błękitu metylenowego o ulepszonych właściwościach fotoantymikrobowych 3 067,95 zł
42 Ewa Sybilska biological sciences (nauki biologiczne) Rola genów kodujących kompleks wiążący kap (CBC) w odpowiedzi na ABA w procesie kiełkowania nasion u jęczmienia jarego. 2 700,00 zł
43 Albert Szadziński physical sciences (nauki fizyczne) Zakup fotopowielacza H12690-300 na potrzeby eksperymentu BINA@CCB 3 650,00 zł
44 Emilie Szwajnoch political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Roczna subskrypcja „Sinocism” 633,53 zł
45 Marta Szymańska history (historia) Korpus dyplomatów Władysława IV Wazy. Studium prozopograficzne – kwerenda źródłowa w archiwach i bibliotekach w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu 2 965,00 zł
46 Marta Szymańska history (historia) Edycja językowa wniosku grantowego na konkurs „Preludium 20” Narodowego Centrum Nauki 800,00 zł
47 Jeremiasz Szyndler philosophy (filozofia) Od natury do postnatury. Etyczne aspekty dyskusji o Antropocenie. Projekt w zakresie popularyzacji wyników badań i współpracy naukowej. 3 195,00 zł
48 Ikechukwu Ugwu law (nauki prawne) European Companies’ Operations in Africa: A New International Law Approach to Protecting the Rights of Indigenous Peoples and the Environment 2 000,00 zł
49 Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Fantastyka Maurycego Sandoza a fantastyka Stefana Grabińskiego. Analiza komparatystyczna 800,00 zł
50 Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Udział w zagranicznej konferencji naukowej 2 400,00 zł
51 Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Tłumaczenie artykułu do pokonferencyjnej monografii wieloautorskiej na język angielski 750,00 zł
52 Jakub Wyczik law (nauki prawne) Monografia naukowa w renomowanym wydawnictwie z listy ministerialnej (100 pkt) 5 000,00 zł

return to top