Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podział środków dla doktorantów w roku 2022

Pani Dziekan Szkoły Doktorskiej podjęła wstępną decyzję o podziale środków na działalność naukową i artystyczną doktorantów w roku budżetowym 2022. Decyzja może ulec zmianie, ponieważ nie został jeszcze ustalony budżet jednostki.

Wysokość środków: 422 000 zł, w tym:

  • 117 200 zł (400 zł/os.) w indywidualnej dyspozycji każdego doktoranta – do wydania do 30 września
  • 25 000 zł – rezerwa dziekańska
  • 279 800 zł pula do podziału w konkursach ogłaszanych przez Szkołę Doktorską.

Wstępny harmonogram konkursów (ostateczny termin składania wniosków):

  1. 3 lutego 2022
  2. 13 maja 2022
  3. 14 października 2022

Informacja o szczegółach ogłoszonego konkursu i o rozstrzygnięciu poprzednich konkursów na środki na działalność naukową doktorantów znajduje się w zakładce Konkurs dla doktorantów – poniżej.

img

Regulamin podziału środków i organizacji konkursów

Wersja polska: 2022.01.25 Regulamin podziału środków na działalność naukową doktorantów SD

Wersja angielska: 22.01.25 Regulations on spending funds

return to top