Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Artykuł zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna” w czasopiśmie Journal of Historical Pragmatics

31.10.2022 - 14:39 aktualizacja 31.10.2022 - 14:41
Redakcja: am

Miło nam poinformować, że  w czasopiśmie Journal of Historical Pragmatics (200 pkt), wydawanym przez Johns Benjamins Publishing Company, ukazał się artykuł pt.  From adverb to intensifier: Corpus-based research in diachronic linguistics on the example of the Polish words okrutnie (‘cruelly’), strasznie (‘terribly’) and szalenie (‘madly’), którego autorkami są członkinie zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna”: prof. dr hab. Magdalena Pastuch, dr hab. Barabara Mitrenga, prof. UŚ oraz dr Kinga Wąsińska.

Kierowany przez prof. dr hab. Magdalenę Pastuch zespół badawczy „Pragmalingwistyka historyczna” działa w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. Prace zespołu koncentrują się aktualnie na tworzeniu przy wsparciu konsorcjum CLARIN korpusu polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Korpus ma posłużyć do badań pragmalingwistycznych skoncentrowanych na poszukiwaniu wyznaczników potoczności w tzw. dialogach konstruowanych, a w szczególności zagadnień związanych z obudową metatekstową dialogu, odpowiedziami na pytania o rozstrzygnięcie, wykrzyknieniami oraz ekspresywizmami.

kobieta siedząca przy biurku widziana od tyłu

return to top