Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie przedstawiające panoramę Paryża z widokiem na Wieżę Eifla; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska

STUDIA II STOPNIA

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Francuski, hiszpański, włoski, angielski, portugalski

Kierunek oferuje studentom kształcenie w obrębie języków o zasięgu uniwersalnym (francuski, hiszpański, włoski, angielski, portugalski), ukierunkowane na tłumaczenia ustne i pisemne. Ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami pozwala studentom osiągać zakładane efekty kształcenia oraz w pełni realizować się na rynku pracy (zarówno w sektorze publicznym: instytucje państwowe i międzynarodowe, jak i prywatnym: biznes, media, turystyka itd.).

Praktyczna nauka języka

Programy studiów na poszczególnych specjalnościach uwzględniają przedmioty z praktycznej nauki języka kierunkowego oraz drugiego języka obcego, a także zajęcia z cywilizacji, kultury i literatury krajów, w których obowiązuje jeden z w/w języków. Filologiczny charakter studiów umożliwia studentom zredagowanie w języku obcym pracy licencjackiej oraz magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.

Mocną stroną naszego kierunku są liczne możliwości odbycia części studiów oraz praktyk w uczelniach oraz instytucjach zagranicznych – zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i oferty różnych agencji międzynarodowych, z którymi ściśle współpracujemy (np. Agence Universitaire de la Francophonie). Siatka umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+ obejmuje nie tylko kraje basenu Morza Śródziemnego, lecz większość krajów UE.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa.

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Studia na specjalności język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz angielskiego z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu.

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Studia na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych, literackich i kulturowych typowych dla Ameryki Łacińskiej. Moduły dedykowane językowi i mediom oraz nowym technologiom podnoszą umiejętności studenta w dziedzinie pracy z tekstem mówionym i pisanym oraz skutecznej komunikacji

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego i języka angielskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułów praktycznej nauki języka włoskiego i języka angielskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych w obu językach. Szczególny nacisk jest położony na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu – tak w dziedzinie języka włoskiego, jak i angielskiego.

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla obszaru kultury hispanojęzycznej.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe

El Mundo Hispano
img

Głównym celem Koła jest promowanie języka i zgłębianie różnorodności kultury krajów hispanojęzycznych wśród studentów poprzez organizowanie własnych spotkań, wieczorów filmowych, koncertów, warsztatów oraz udział w imprezach promujących kulturę Hiszpanii – np. Hispanofonii.

Koło jest również otwarte na współpracę z licealistami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr Aniela Kucharska.

Włosko-angielski miszmasz

Koło Naukowe „Włosko-angielski miszmasz” powstało w 2022 roku i jest uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką szeroko rozumianej kultury włoskiej i krajów angielskiego obszaru językowego, języka włoskiego i angielskiego oraz wzajemnego oddziaływania tychże kultur i języków na przestrzeni wieków i obecnie. Skupia studentów filologii romańskiej, przede wszystkim specjalności język włoski z angielskim.

Celem działalności Koła jest budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, podnoszenie wiedzy i świadomości naukowej, popularyzacja wiedzy mieszczącej się w zakresie kierunku filologia romańska oraz jej przekazywanie członkom środowiska akademickiego i uczniom szkół średnich. Powyższe cele są realizowane poprzez organizację spotkań o charakterze naukowym, organizowanie wydarzeń o charakterze naukowo-dydaktycznym (warsztaty, prezentacje, wystąpienia), współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, współpracę ze szkołami średnimi naszego regionu oraz działalność na portalach społecznościowych i w internecie.

W pierwszym roku swej działaności Koło „Włosko-angielski miszmasz” zaangażowało się w następujące projekty:

  • organizacja i przeprowadzenie święta języka włoskiego Italofonia, które corocznie odbywa się na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (prezentacje i warsztaty dla uczestników wydarzenia)
  • przygotowanie filmu promocyjnego kierunku filologia romańska
  • zorganizowanie dla szkół konkursu na film dotyczący nauki języka włoskiego
  • „Giro di scuole” – wizyty w szkołach średnich w celu popularyzacji wiedzy o Półwyspie Apenińskim i języku włoskim oraz promocji Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności kierunku filologia romańska

Opiekunem Koła jest mgr Agnieszka Robaszkiewicz

Kontakt mailowy: kn.wa.miszmasz@us.edu.pl

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Poznaj nas lepiej

Kampus Sosnowiec

Aktywność dodatkowa

W ramach działalności dodatkowej na kierunku filologia romańska cyklicznie organizowane są wydarzenia mające na celu promocję języków i kultury poszczególnych krajów: Italofonia (Włochy), Luzofonia (Portugalia), Frankofonia (Francja) i Hispanofonia (Hiszpania).

Co roku mają inny temat przewodni, wokół którego przygotowywane są prelekcje wykładowców kierunku filologia romańska oraz konkursy  dla uczestników. Obejmują różne aspekty życia od jedzenia przez muzykę do odkryć geograficznych i historii.

Wydarzenia skierowane są głównie do studentów oraz uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych naszego regionu.

flaga Włoch powiewająca na tle nieba
flaga Portugalii powiewająca na tle niebieskiego nieba
flaga Francji powiewająca na tle nieba
flaga hiszpanii

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Żaneta Kuwak-Nawrot
e-mail: zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl

Justyna Rak
e-mail: justyna.rak@us.edu.pl

Iwona Seweryn
e-mail: iwona.seweryn@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 60 / 32 364 08 59 / 32 364 08 31

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, p. 1.24

return to top