Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie Partenonu na Akropolu w Atenach, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Historia

SPECJALNOŚCI

Na obu stopniach studiów na kierunku historia oferowane są do wyboru trzy specjalności:

 • administracyjno-samorządowa,
 • archiwalna i zarządzania dokumentacją,
 • nauczycielska.

Kampus Katowice

HISTORIA

Kierunek skierowany jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą archiwisty, nauczyciela albo pracownika samorządu/administracji, w tych jednostkach, które podczas realizacji swoich działań potrzebują specjalistów o gruntowej znajomości przeszłości.

Studia na kierunku pozwalają zdobyć przede wszystkim wiedzę nt. wydarzeń i procesów z przeszłości Polski i świata (od starożytności po wiek XX), ale również rozumieć przeszłość i jej wpływ na teraźniejszość i przyszłość (m.in. dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe czy przewidywać konsekwencje wydarzeń) oraz wykształcić szereg umiejętności (np. tworzenia projektów uwzględniających historyczny kontekst).

Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin zajęcia na kierunku pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m.in. filozofii, socjologii i nauk politycznych).

Duża liczba zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników (zwłaszcza w toku studiów II stopnia) pozwala studiującym na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Uzyskane wiedzę i umiejętności studenci mogą pogłębiać i weryfikować uczestnicząc w projektach, wyjazdach naukowych bądź zajęciach realizowanych poza murami Instytutu Historii. Swoje kompetencje mogą również pogłębiać dzięki programowi wymiany międzynarodowej Erasmus+

 • jednostki różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej
 • archiwa państwowe i zakładowe
 • instytucje wymagające procesu zarządzania dokumentacją
 • nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Aktywność studentów

tłum ludzi przy stoisku

Projekty w których uczestniczyli nasi studenci:

 • Wyjazdy historyczne
 • Udział w konferencjach studencko-doktoranckich
 • Możliwość publikowania w studenckim czasopiśmie naukowym „Fax Historica”
 • praktyki zawodowe
 • warsztaty poświęcony nowoczesnym metodom popularyzacji przeszłości
 • spotkania z uznanymi historykami

panorama berlina

Miasta, w których studiują nasi studenci to m.in:

Berlin, Oslo, Ostrawa, Bochum, Sofia, Sewilla, Valladolid, Florencja, Treist, Saarbrücken, Regensburg, Walencja, Saint-Etienne, Suczawa, Hradec Kralove, Usti nad Łabą, Bańska Bystrzyca, Kowno.

tłum ludzi przy stoisku

Festiwale

Nasi pracownicy oraz studenci poprzez udział w różnego rodzaju festiwalach (np. Śląski Festiwal Nauki), dniach otwartych UŚ, rekonstrukcjach starają się popularyzować historię.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Elżbieta Gębka

e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.:  32 359 20 75

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

return to top