Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie kobiety siedzącej przy biurku pełnym książek i robiącej notatki; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przygotowują do zawodów, w których niezbędne są wiedza, a także zbiór umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu komunikacji społecznej za pośrednictwem dokumentów piśmienniczych (tradycyjnych oraz elektronicznych) i niepiśmienniczych (dźwiękowych, graficznych, kartograficznych, audiowizualnych), wspomagających bądź zaspokajających potrzeby edukacyjne, wiedzotwórcze, artystyczne, rozrywkowe, kompensacyjne w sferze życia jednostek oraz społeczeństwa systematycznie dążącego do ogólnego postępu.

W trakcie studiów student przeważającą liczbę godzin zajęć odbywa praktycznie. Zdobywa też doświadczenie uczestnicząc w pracy wybranych bibliotek, praktykując na stanowiskach podstawowych procesów bibliotecznych oraz informacyjnych, w tym w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i użytkownikami bibliotek. Podnosi umiejętności wystąpień publicznych, formułując wypowiedzi słownie oraz pisemnie. Zdobywa też podstawy pisemnej wypowiedzi naukowej, gromadząc źródła informacji, przeprowadzając ich krytykę, interpretując fakty oraz redagując pracę dyplomową.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Co wyróżnia nasz kierunek?

„Edukowanie przez działanie. Ochrona i selekcjonowanie dokumentów” to projekt współrealizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Bibliotekę Śląską.

Za sprawą trójstronnej umowy zawartej przez instytucje nauki i kultury studenci nabywają praktycznego doświadczenia w zakresie zabezpieczania dokumentów na podłożu papierowym, a wyselekcjonowane pamiątki muzealne poddawane są konserwacji pasywnej i zachowawczej.

W konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Bibliotekarza Roku wielokrotnie laureatami zostawali absolwenci i absolwentki naszego kierunku.

Celem Konkursu jest prezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w danym roku wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami, zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.

W siatce zajęć mamy język specjalistyczny – terminologia w języku angielskim, w którym kładziemy nacisk na wiedzę i umiejętności związane z terminologią fachową.

W ramach poszczególnych modułów praktykujemy zajęcia terenowe, które pozwalają studentom na bezpośredni kontakt z omawianymi zagadnieniami związanymi z instytucjami książki (bibliotekami, archiwa, muzea, wydawnictwa) czy ochroną dziedzictwa.

Jako jedyny kierunek Polsce dysponujemy własnym Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano nad zabezpieczeniem cennych starodruków z bibliotek klasztornych na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Pracownia ta jest wykorzystywana przez studentów do zajęć praktycznych.

Do dyspozycji naszych studentów jest również nowocześnie wyposażona Pracownia Digitalizacji, w której uczymy profesjonalnego skanowania, opracowania graficznego i publikowania obiektów cyfrowych. Publikacje zdigitalizowane przez studentów wzbogacają zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 11.09.2024 23:59)

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 21.07.2024 23:59)

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 22.09.2024 23:59)

Kampus Katowice

– bibliotekarz (w bibliotekach naukowych, fachowych, publicznych, szkolnych, specjalnych),

– specjalista informacji naukowej,

– nauczyciel bibliotekarz,

– specjalista zarządzania informacją,

– pracownik wydawnictwa.

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

Tadeusz Maciąg
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl
tel.: 322009317

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

return to top