Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

Student po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201516.pdf

Załącznik 1-http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156901.pdf

Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu.

Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne)

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do APD (APD – Archiwum Prac Dyplomowych prowadzone w formie elektronicznej w serwisie https://apd.us.edu.pl/) plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej.

Promotor dokonuje zatwierdzenia elektronicznej wersji pracy w APD

Papierowa wersja pracy jest drukowana przez studenta z APD, własnoręcznie podpisana i złożona w dziekanacie.

Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy, jeżeli nie są umieszczone w pracy.

Dodatkowe dokumenty:

– podanie o egzamin w formie zdalnej (zalecana forma) lub w formie stacjonarnej https://us.edu.pl/wydzial/wnp/student/kierunki-biologiczne/prace-dyplomowe/zdalne-egzaminy-dyplomowe/

– indeks

– klauzula RODO

– deklaracja przystąpienia do Bazy Absolwentów https://ba.us.edu.pl

– umowa licencyjna (drukowana i podpisywana w dziekanacie podczas składania pracy)

– 4 zdjęcia format 6,5×4,5 + ewentualne dodatkowe zdjęcie do odpisu w j. ang. DLA STUDENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO OBRONY DO DNIA 11.07.2021 r. WŁĄCZNIE!

Uwaga! Dyplomy uzyskane od dnia 12.07.2021 r. są BEZ ZDJĘĆ!

Opłaty:

Studenci rozpoczynający studia przed rokiem 2019/2020:

– opłata za dyplom 60 zł + ewentualnie odpis angielski 40 zł (na wniosek studenta podanie-o-odpis-w-jezyku-angielskim)

Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2019/2020:

– opłata wg. złożonego wniosku (Wniosek o wydanie odpisu dyplomu)

Dokumenty należy złożyć co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną obroną.

Klauzula_informacyjna-udostepnienie_prac_dyplomowych

Klauzula_informacyjna-udostepnienie_prac_dyplomowych

return to top