Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z 2020 roku

Zarządzenie nr 17-2020 – Zasady przeprowdzania egzaminow lub zaliczen

Zarządzenie nr 16-2020 -_Rada dydaktyczna 1.12_ Administracja i inne

Zarządzenie nr 14-2020 -_Rada Naukowa INPr_2.11.2020

Zarządzenie nr 12-2020_- Rada dydaktyczna_ Administracja i inne

Zarządzenie nr 11-2020 -_Rada dydaktyczna_Prawo

Zarządzenie nr 10-2020 – Komisja ds. Nagród Rektora 2020

Zarządzenie nr 9-2020 – Komisja oceniająca wniosek o wszczęcie postępowania nostyfikacyjnego 

Zarządzenie nr 8-2020 – Komisja oceniająca wniosek o nostryfikację dyplomu

Zarządzenie nr 7-2020 – Organizacja kształcenia w okresie zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie nr 6-2020 – Przeprowadzanie egzaminów lub zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość

Zarządzenie nr 5-2020 – Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 4-2020 – Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 3-2020 – Organizacja kształcenia w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 2-2020 – Sprawy organizacyjne w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 1-2020 – Organizacja wydarzeń przez Koła Naukowe

return to top