Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wcześniejsze Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 1-2019 – Zasady dofinansowania publikacji z dotacji projakościowej

Zarządzenie nr 2-2019 – Liczebności grup zajęciowych

Zarządzenie nr 7-2018 – Zmiana liczby godzin praktyk

Zarządzenie nr 6-2017 – Komisja do oceny wniosków w programie Małe Granty

Zarządzenie nr 5-2017 – Komisja do oceny wniosków w programie Mobilność Kadry

Zarządzenie nr 4-2018 – Zmieniające zarządzenie nr 2-2017

Zarządzenie nr 4-2017 – Współpraca kół naukowych WPiA z liceami

Zarządzenie nr 3-2017 – Reorganizacja grup zajęciowych.

Zarządzenie nr 3-2018 – Reorganozacja grup zajęciowych

Zarządzenie nr 2-2018 – Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników WPiA

Zarządzenie nr 1-2016 – Regulamin obrad Komisji Rady Wydziału Prawa i Administracji

Zarządzenie nr 1-2017 – Liczebności grup zajęciowych

Zarządzenie nr 1-2016 – Obowiązki pracowników WPiA UŚ w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 2-2014 – Powtarzania przedmiotów (modułów)

Zarządzenie nr 1-2014 – Zasady sporządzania protokołów z posiedzeń komisji powołanych w przewodach doktorskich

Zarządzenie nr 2-2013 – Obowiązki pracowników WPiA UŚ w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 1-2013 – Liczebności grup na wykładach monograficznych

return to top