Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z 2023 roku

Zarządzenie nr 1 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniewersytetu Śląskiego w Katowiacach z dnia 26 lutego 2023 w sprawie liczebności grup zajęciowych na studiach prowadzonych na WPiA UŚ w Katowicach

Zarządzenie nr 2 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie określenia strategii kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 3 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2023 w sprawie zmiany zasad oraz trybu składania wniosków o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia pracownikom

Zarządzenie nr 4 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2023 r w sprawie powołania komisji do spraw nagród Rektora w roku 2023

Zarządzenie nr 5 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2023 w sprawie powołania komisji do spraw nagród Rektora UŚ w Katowicach w roku 2023

Zarządzenie nr 6 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lipca 2023r w sprawie stwierdzenia składu Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 7 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2023r w sprawie powołania Wydziałowej Komisji do spraw Kształcenia i Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 8 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2023r w sprawie powołania Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 9 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2023r w sprawie powołania Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 10 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2023r w sprawie powołania Rady Dydaktycznej kierunków: Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 11 2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 października 2023 r w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania programów studiów dla kierunków: Administracja i Przedsiębiorczość prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

return to top