Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich – ogłoszenie

15.07.2021 - 00:00 aktualizacja 30.08.2021 - 13:17
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: stypendium
Szanowni Państwo,

Doktoranci i Doktorantki drugiego roku kształcenia

w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,

ogłaszamy konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2019/2020 (brane będą pod uwagę osiągnięcia naukowe z okresu od 1 października 2019 do 30 września 2020).

Regulamin konkursu, kryteria przyznawania zwiększenia stypendium oraz formularze wniosku stypendialnego znajdują się na stronach internetowych szkół doktorskich. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej i papierowej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres internetowy odpowiedniej szkoły doktorskiej, a wniosek w wersji papierowej ‒ dostarczyć do biura SD lub MŚSD do 6 września br. (jeśli wniosek zostanie wysłany pocztą, liczy się data stempla pocztowego).

Celem konkursu jest motywowanie oraz wspieranie rozwoju i kariery naukowej młodych talentów.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu UŚ pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025.

 

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast

Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

img

Dokumentacja konkursu

Regulamin i kryteria konkursu opublikowane są w zarządzeniu nr 128/2021 z dnia 08-07-2021 Rektora UŚ w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1282021

Wzory wniosków dla poszczególnych obszarów:

wniosek obszar n. humanistycznych dyscypliny artystyczne 2019-2020

wniosek obszar n. humanistycznych dyscypliny naukowe 2019-2020

wniosek obszar n. przyrodniczych ścisłych i technicznych – SD i MŚSD – 2019-2020

wniosek obszar n. społecznych 2019-2020

return to top