Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fulbright Junior Research Award 2024-25 – spotkanie w sprawie programu

10.03.2023 - 15:53 aktualizacja 14.03.2023 - 10:09
Redakcja: Ryszard Knapek
Zapraszamy na spotkanie dla doktorantów z dr Barbarą Lewicką, ambasadorką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Spotkanie dotyczyć będzie możliwości uczestnictwa w programie Fulbright Junior Research Award.

Spotkanie odbędzie się w środę 15 marca o godzinie 14:15 w formie zdalnej przez MS Teams. Spotkanie odbędzie się w języku polskim, ponieważ program jest przeznaczony wyłącznie dla polskich obywateli.

Spotkanie jest organizowane w ramach modułu Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, ale jest otwarte dla wszystkich doktorantów. Nie podlega zaliczeniu, nie będzie sprawdzana obecność.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA5Y2MyMDctZGU4OS00ZTA4LTk4OTUtMDczYjQ4MTA3OTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

Fulbright Junior Research Award 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków w programie trwa do 26 maja.

Więcej o programie: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

img
return to top