Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
złożone puzzle z napisami: student, teach, vocabulary, educatio itp., po środku nie uzupełnione pole z napisem: language, u góry logo Uniwersytet Śląski w Katowicach, poniżej napis Wydział Humanistyczny Lingwistyka stosowana NOWOŚĆ

LINGWISTYKA STOSOWANA

Kierunek lingwistyka stosowana to nowoczesny i atrakcyjny program studiów dla osób, które wiążą swoją przyszłość z praktycznym wykorzystaniem dwóch języków obcych w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalno-gospodarczego zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym.

arabski, francuski, hiszpański, koreański, niemiecki, szwedzki

Studiujący na tym kierunku doskonalą kompetencje komunikacyjne w dwóch językach obcych (języku głównym i drugim wybranym języku obcym) realizując zajęcia związane z kształceniem kompetencji komunikacyjnych, międzykulturowych i społecznych, poszerzaniem wiedzy teoretycznej,  praktycznej oraz specjalistycznej z zakresu studiowanych języków obcych, tj. realiów, kultury i literatury obszarów studiowanych języków oraz kształtowaniem umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym i prywatnym.

translatoryka i języki specjalistyczne

Oferowane w ramach kierunku moduły specjalistyczne w zakresie translatoryki i języków specjalistycznych pozwalają studentom na wykształcenie umiejętności i przygotowanie się do ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia.

 

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana jest specjalistą w zakresie praktycznego zastosowania dwóch języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z zakresu technologii informacyjnych, komunikacji w procesie tworzenia i przetwarzania informacji, analizy danych oraz tworzenia rozwiązań dla szerokiego grona odbiorców w skali międzynarodowej w wielu gałęziach gospodarki, m.in. ekonomii, przemyśle czy handlu.

Jest w stanie pracować i współpracować ze środowiskiem wielojęzycznym i wielokulturowym. Posiada zdobytą wiedzę, kompetencje oraz umiejętności społeczne niezbędne do wykorzystania w poszukiwaniu rozwiązań problemów powstałych w wyniku bardzo dynamicznej sytuacji geopolitycznej, gospodarczej i kulturowej.

Przykładowe moduły oferowane w ramach kierunku:


 • kompetencje komunikacyjne w języku głównym
 • kompetencje komunikacyjne w drugim wybranym języku obcym
 • kultura i literatura obszaru wybranych języków obcych
 • pakiet modułów specjalistycznych – tłumaczeniowych (min. tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie tekstów specjalistycznych)
 • pakiet modułów specjalistycznych – języki specjalistyczne (min. język biznesu, język prawniczy, język techniczny, język medyczny)
 • moduły językoznawcze
 • moduły literaturoznawcze
 • moduły obszarowe wspierające kształcenie kierunkowe

W roku akademickim 2024/2025 będą oferowane następujące ścieżki językowe:


 1. język angielski i arabski
 2. język angielski i francuski
 3. język angielski i hiszpański
 4. język angielski i koreański
 5. język angielski i niemiecki
 6. język angielski i szwedzki
 7. język niemiecki i angielski
 8. język niemiecki i hiszpański

We wszystkich czterech ścieżkach językiem głównym będzie język angielski. Język drugi będzie realizowany od podstaw.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

Studia przygotowują do podjęcia pracy w:

 • instytucjach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • środkach masowego przekazu
 • instytucjach kulturalnych i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych.

Poznaj nas lepiej

Kampus Sosnowiec

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

lingwistyka@us.edu.pl

tel.: 32 364 09 05

ul. gen. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

return to top