Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Austria,
CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media
https://www.itas.kit.edu

Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego
Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

FH –Campus Wien
Projekt Europejskich Studiów II Stopnia Social Work Social Economy (SOWOSEC) obejmuje współpracę kilku Uniwersytetów i Szkół Wyższych z krajów europejskich (Austria – FH Campus Wien, Czech – Ostravska Univerzita, Francja – Inst. Regional de Travail Social Poitier, Niemcy – Hochschule Munchen, Polska – Uniwersytet Śląski, Rumunia – Cluj-Napca, Słowacja – Trnavska Univerzita, Szwajcaria – Fachhochschule Zentralschweiz Luzern, Węgry – Debreceni Egyetem) zajmujących się kształceniem w zakresie Pracy Socjalnej w celu opracowania i wprowadzenia wspólnego programu nauczania European master programmesocialwork and socialeconomy („SOWOSEC”)– joint degreestudyprogramme.
Uniwersytet Śląski realizuje te studia jako studia II stopnia na kierunku Praca Socjalna o specjalności Europejskie Studia Pracy Socjalnej i Ekonomii Społecznej. Studium Pracy Socjalnej – IS WNS US, (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).

 

Belgia,
Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

 

Chorwacja
Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

 

Czechy,
Cult Media – International Network of Cultural Diversity and New Media,
https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php

Slezskáuniverzita v Opavě Fakultyveřejnýchpolitik, Opava, Czech Republic,
W roku akademickim 2016/2017 dr hab. Małgorzata Myśliwiec gości na Uniwersytecie Śląskim w Opawie pełniąc obowiązki profesora wizytującego (visiting professor). W ramach współpracy prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku angielskim z przedmiotów „Regional and ethnoregional parties in Europe” oraz „Comparative Political Systems”, a także prowadzi badania naukowe poświęcone nowym ruchom i partiom politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogickáfakulta, Katedra sociálnípedagogiky,
Prowadzenie wspólnych badań na temat więzi międzypokoleniowych w rodzinie. Udział w seminariach naukowych (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz).

Univerzita Palackeho v Olomouci, Katedra Sociologie, andragogiky a kulturni antropologie,
Wspólna realizacja projektu w ramach Visegrad Standard Grant: „The economic awareness of the young generation of Visegradcountries” (koordynator grantu prof. dr hab. Urszula Swadźba).

 

Francja,
Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii (AUF),
Utworzenie na WNS oraz rozwój aktywności Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) należącego do europejskiej sieci CRU. Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Ambasada Francji w Warszawie,
Zatrudnienie w ramach wspólnego projektu francuskiego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych, dr Sebastiana Bauvet, prowadzącego zajęcia w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie oraz w wybranych do projektu trzech śląskich liceach (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Instytut Studiów Politycznych w Lille (IEP),
Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie. Wymiana wykładowców (osoba odpowiedzialna: dr Renata Jankowska).

Uniwersytet Jean Monnet w Saint-Etienne (UJM),
Współpraca w ramach partnerstwa miast Katowic Saint-Etienne. Wymiana wykładowców w ramach programu Erasmus. Współpraca w ramach specjalnościami miejskich studiów drugiego stopnia (Alterville) (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Observatory on Local Autonomy (OLA)
Utworzenie na WNS oddziału tej międzynarodowej sieci badawczej koncentrującej uwagę na autonomii lojalnej i funkcjonowaniu samorządów terytorialnych. Udział we wspólnych projektach badawczych, konferencjach, publikacjach (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologów Języka Francuskiego (AISLF),
Współpraca w ramach międzynarodowej organizacji polegająca na udziale w projektach badawczych, publikacjach i sympozjach naukowych (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

 

Hiszpania,
CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php

 

Japonia,
WHO Centre for Health Development,
Udział w programie badawczym WHO dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach; Opracowanie raportu eksperckiego dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach – przypadek Polski (Case Study in Poland: Tychy Local Network of SupportCentres for the Elderly); Udział w konsultacjach eksperckich dot. innowacji realizowanych przez społeczności lokalne na rzecz wsparcia seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach (14-15 lipca 2015, Kobe, Japonia) Raport dostępny pod adresem:
http://www.who.int/kobe_centre/publications/cbmc2015_report/en/

 

Niemcy,
CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media,
https://www.itas.kit.edu/english/projects_bans02_cultmedia.php

Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersytetu Śląskiego,
Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.).

Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)w Karlsruhe,
Udział w projekcie badawczym Cult Media(International Network on Cultural Diversity and New Media), łączącym od 2002 roku wysiłki badawcze naukowców z sześciu krajów europejskich (Niemiec, Polski, Czech, Węgier, Słowenii i Hiszpanii) zajmujących się analizą wpływu nowych mediów i technologii informatycznych na współczesny kształt szeroko rozumianej kultury. Wymiernym rezultatem tych badań są międzynarodowe konferencje naukowe oraz powstałe w ich efekcie monografie zbiorowe. Osobiste uczestnictwo (z referatem w j. niemieckim) w czterech ostatnich konferencjach w latach 2013-2016, które odbyły się kolejno w Wiśle, Karlsruhe, Wrocławiu i San Sebastian. Przedstawicielem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest dr hab. Zbigniew Oniszczuk.

Bistumsarchiv Essen,
Projekt(Spät-)Aussiedler from Poland in the Catcholic Church in Germany – Case Study on the Example of the Bishopric of Essen, (2016)(osoba odpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).

Goethe Universität Frankfurt am Main,
podoktorski projekt badawczy finansowany przez DAAD „Die Welten der (Spät-) Aussiedler aus Oberschlesien in der Bundesrepublik Deutschland“, (2015)(osoba odpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).

Deutsches Polen Institut,
projekt “Migrationen aus der Woiwodschaft Kattowitz in die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1970-1989. Eine soziologische Studie” (2012), (osoba odpowiedzialna: dr Justyna Kijonka).

IAB- Institute for Employment Research,
Współpraca w ramach międzynarodowego projektu RESCuE – Patterns of Resilienceduring Socioeconomic Crisesamong Households in Europe finansowanego w ramach VII Ramowego Programu Komisji Europejskiej. Zespół projektu RESCuE postawił sobie kilka celów, których osiągnięcie pozwoli lepiej zrozumieć praktyczne wymiary pojęcia ‘resilience’ i ich reprezentacje obserwowalne w praktyce dnia codziennego gospodarstw domowych dotkniętych różnego rodzaju kryzysami. Partnerami w projekcie są uczelnie akademickie: Institutfür Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) z Niemiec (Norymberga) – koordynator; Uniwersytet Śląski (Polska), Universidad Complutense da Madrid (Hiszpania), University of Hertfordshire (Wielka Brytania), Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja), University Institute of Lisbon (Portugalia), Middle East Technical University (Turcja), University of Lapland (Finlandia), National University of Ireland Maynooth (Irlandia).
Studium Pracy Socjalnej/Zakłada Badań Kultury Współczesnej IS WNS UŚ
(osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).

 

 

Rosja
Bełgoradzki Państwowy Badawczy Uniwersytet, Wydział Dziennikarstwa,
Udział wzajemny w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów; Dr hab. Marian Gierula: Członek Rady Redakcyjnej „Naukowych Wiadomości Bełgoradzkiego Państwowego Uniwersytetu – Humanistyczne Nauki”. Współpraca od 2005 roku.

Kubański Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze, Wydział Dziennikarstwa,
Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów w oparciu o wspólne projekty badawcze. Współpraca od 2006 roku.

Uralski Federalny Uniwersytet w Jekaterynburgu, Wydział Dziennikarstwa,
Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów w oparciu o wspólne projekty badawcze. Współpraca od 2007 roku.

Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Wydział Dziennikarstwa,
Wzajemny udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów. Dr hab. Marian Gierula: Członek Rady Redakcyjnej „Вестник ВГУ. Филология. Журналистика”. Współpraca od 2007 roku.

Wydziały i Katedry Dziennikarstwa Państwowych Uniwersytetów w: Czelabińsku, Astrachaniu, Stawropolu, Togliatti i Czycie (Katedra).
Udział w konferencjach naukowych; publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych wydawanych przez partnerów. Współpraca od drugiej połowy, pierwszej dekady XXI wieku.

 

Rumunia,
Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii (AUF),
Utworzenie na WNS oraz rozwój aktywności Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) należącego do europejskiej sieci CRU. Współpraca w ramach specjalności na studiach drugiego stopnia Kariery Europejskie w Administracji i Biznesie (osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Pyka).

 

Słowacja,
Uniwersytet w Lublanie, Słowenia, Wydział Nauk Społecznych (University in Ljubljana, Slovenia, Faculty of SocialSciences),
Współpraca w ramach projektów naukowo badawczych nawiązana w 2014 roku. W numerze 9/2014 czasopisma „Political Preferences” zostały opublikowane wyniki międzynarodowego projektu realizowanego m.in. we współpracy z Uniwersytetem w Lublanie, dotyczące analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z kolei w roku 2016 ukazała się książka pod red. dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPIDz UŚ oraz prof. Miro Hačka z Uniwersytetu w Ljubljanie będąca wynikiem projektu „Democratization Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study” (książka pod tym samym tytułem). W publikacji swoje artykuły złożyło 18 pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Współpraca dotyczy również prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+.

 

Ukraina,
Czasopismo naukowe”Komunikacja społeczna: teoria i praktyka”, Adres redakcji: 03148, Україна, м. Київ-148, вул. ГнатаЮри, б. 3, офіс 44.
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКАнауковийжурнал. ISSN 2524-0471
Członkostwo w kolegium redakcyjnym oraz udział w recenzowaniu czasopisma od 2015 roku
http://comteka.com.ua/контакти/. Ponadto współpraca z prof. Aleksandrem M. Kholodem przy organizowaniu konferencji międzynarodowych z zakresu problematyki komunikacji społecznej i dziennikarstwa (osoba odpowiedzialna: dr hab. Adam Bartoszek).

 

Węgry,
University of Szeged. JuhászGyula Faculty of Education, Institute of Applied Health Science and Health Development,
Wspólne badania socjologiczne dotyczące kulturowych uwarunkowań przemian stylów życia rodzin miejskich i wiejskich w krajach Wyszechradzkich. Wykłady i seminaria naukowe, Wymiana w programie ERASMUS Plus (osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz).

Debrecen University,
Współpraca w ramach międzynarodowego projektu Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changesafter the Fall of Communism finansowanego w ramach MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO. Projekt zakłada współpracę zespołu badawczego z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, krajów które w swej historii doświadczyły realnego socjalizmu i doświadczenie to jest ciągle żywe w średnim i starszym pokoleniu tych społeczeństw. Partnerami w projekcie są: University of Trnava, Słowacja, Debrecen University Węgry – koordynator, University of South Bohemia in CeskeBudejovice, Czechy ; Uniwersytet Śląski w Katowicach . Studium Pracy Socjalnej – IS WNS US(osoba odpowiedzialna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz).

SzentIstvánEgyetem, Gazdaság – ésTársadalomtudományi Kar,
Wspólna realizacja projektu w ramach Visegrad Standard Grant : „The economic awareness of the young generation of Visegradcountries” (koordynatorgrantu prof. dr hab. Urszula Swadźba).

 

Wielka Brytania,
Plymouth University Business School,
Social Enterprise and Sustainable Development: theory and practice. Współpraca dotyczy wymiany idei dotyczących powyższego tematu w ramach wspólnych seminariów, projektów, oraz publikacji (osoba odpowiedzialna: dr Katarzyna Ponikowska).

 

Włochy,
Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie, Instytut Nauk Politycznych (Universitàdegli Studi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di Scienze Politiche) Koordynator: Prof. zw. FulcoLanchester,
W ramach programu Erasmus+ ma miejsca wymiana studentów i pracowników – wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe. Towarzyszą im seminaria naukowe związane z problematyką przemian politycznych w Polsce i Włoszech po 1989 roku. Cyklicznie w Rzymie są prowadzone wykłady z historii Polski po 1989 roku na studiach podyplomowych (Master universitario di II livello „ Istituzioniparlamentari „Mario Galizia” per consulentid’Assemblea”). Prof. Lanchester jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „PoliticalPreferences”.

Uniwersytet we Florencji, Instytut Nauk Politycznych i Społecznych (Universitàdegli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali),
Od 2010 roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmusa. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów.

Uniwersytet „L’Orientale” w Neapolu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych(Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali),
Od kilku lat roku rozwija się współpraca w ramach programu Erasmus. Odbywają się wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników oraz studentów, którym towarzyszą seminaria naukowe i konferencje

 

 

 

 

return to top